fbpx
+48 604 800 301
Wpływ afery GEtBack na sytuację osób zadłużonych

Wpływ afery GetBack na sytuację osób zadłużonych

W ostatnim czasie bardzo często dzwonią Państwo z zapytaniem odnośnie upadłości firmy GetBack. W mediach pojawia się coraz więcej informacji dotyczących upadłości jednej z największych firm windykacyjnych. W dniu 2 maja 2018 r. przedstawiciel firmy złożył wniosek o przyspieszone postępowanie układowe.

Co w praktyce oznacza to dla osób zadłużonych?

GetBack jest jedną z największych firm windykacyjnych, stosującą różnorodne formy windykacji- od korespondencji tradycyjnej, przez telefony, sms’y do rodziny czy przyjaciół, na wizytach windykatorów terenowych skończywszy. Działając oni na rzecz takich firm jak np. Universe, easyDEBT, GetPro, Open Finance.

Wielokrotnie rozmawialiśmy z Państwem na temat ich sposobów działania takich jak prowadzenie natarczywych rozmów.

Skierowany wniosek o przyspieszone postępowanie układowe teoretycznie nie zmienia Państwa sytuacji, ponieważ w dalszym ciągu dług pozostaje w posiadaniu firmy, ale w praktyce czas działa na Państwa korzyść.

W dalszym ciągu upływa termin przedawnienia danego długu. O tym jak liczyć termin przedawnienia długu pisaliśmy już tutaj : Przedawnienie długu – Jak liczyć termin? . Problemy finansowe firmy, skoncentrowanie na jej „uzdrowieniu”, brak płynności działania może obniżyć wydajności jej działania oraz uśpić czujność w stosunku do długów, które w najbliższym czasie mogą stać się przedawnione.

Wyznaczenie nadzorcy sądowego teoretycznie nie zmienia relacji firma GetBack – dłużnik. Może jednak dojść do sytuacji, w której pracownicy firmy będą zaabsorbowani jej sytuacją, zaś Państwu będzie upływał bieg terminu przedawnienia długów.

W tym miejscu przypominamy o niepodpisywaniu żadnych ugód z firmą windykacyjną! Być może w sytuacji, gdy przyszłość firmy jest niepewna windykatorzy będą ze wzmożoną siłą próbować wpływać na Państwa i przekonywać do zawarcia ugody- przestrzegamy przed tym! Wszystkie wizyty terenowe, smsy, maile mają doprowadzić do sytuacji, gdzie zmęczeni psychicznie i zrezygnowani podpiszą, niekorzystną dla Państwa, ugodę. O wszystkich negatywnych skutkach podpisania ugody pisaliśmy już w poście : Skutki podpisania ugody – ku przestrodze! .
W skrócie – podpisanie ugody przerywa bieg przedawnienia, który biegnie od początku, a co za tym idzie tracą Państwo jeden z najważniejszych argumentów, który może zostać podniesiony w postępowaniu sądowym.

W przypadku ogłoszenia restrukturyzacji lub upadłości firmy niezmienna pozostaje również kwestia udowodnienia, że Państwa dług w ogóle istnieje. Jeżeli są Państwo pozwani o daną kwotę to musi być ona udowodniona. W myśl art. 6 kc „Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne”. I nie wystarczą w tym przypadku tabelki z wyciągiem z ksiąg rachunkowych funduszu!

W przypadku dalszych pytań związanych ze sprawą prosimy o kontakt.

 

 

 

 

 

 

Sprawdź również: