blank

Banki, którym nie udało się uzyskać spłaty kredytu często sprzedają swoje wierzytelności firmom windykacyjnym bądź funduszom sekurytyzacyjnym. 

Z chwilą dokonania sprzedaży wierzytelności, nowy wierzyciel ma obowiązek nas o tym poinformować. Wówczas, z chwilą sprzedaży takiego długu, poprzedni wierzyciel jakim z reguły jest bank, winien wystąpić do komornika z wnioskiem o umorzenie egzekucji na wniosek wierzyciela.

Jest to konieczne, gdyż z chwilą dokonania cesji wierzytelności, taki podmiot nie jest już właścicielem takiego długu.


Banki nie dopełniają tego obowiązku i pomimo że formalnie dług należy już do innego wierzyciela, nierzadko komornik nadal kontynuuje ściąganie należności.

W takim wypadku pomagamy w wezwaniu poprzedniego wierzyciela do umorzenie egzekucji. Gdy to nie pomoże, jedyną możliwością jest wówczas skierowanie do sądu powództwa przeciegzekucyjnego.

Jeśli otrzymałeś zawiadomienie o cesji wierzytelności, a komornik nadal prowadzi egzekucje na rzecz poprzedniego wierzyciela to prześlij do nas otrzymane zawiadomienie o cesji wierzytelności oraz dokumenty od komornika dotyczące tej sprawy, jeśli takowe posiadasz.

Teraz my będziemy ścigać Bank o zwrot pobranych środków.

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy?

Skorzystaj z bezpłatnej rozmowy.