(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.defer=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-W3Z7Z6Q');
facebook icon
mail icon

+ 48 604 800 301

Zmiana wierzyciela, czyli kiedy komornik musi zakończyć egzekucję

19 sierpnia 2018

Post image

Banki, którym nie udało się uzyskać spłaty kredytu często sprzedają swoje wierzytelności firmom windykacyjnym bądź funduszom sekurytyzacyjnym. W czasach kiedy jeszcze było to dopuszczalne, w pierwszej kolejności Banki podejmowały próbę uzyskania należności, wydając Bankowy Tytuł Egzekucyjny, czyli swoisty twór prawa bankowego, który stanowił tytuł wykonawczy po nadaniu mu klauzuli wykonalności na mocy postanowienia Sądu. O wydaniu takiego tytułu Bank nie musiał nawet informować dłużnika. Procedura ta, zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 2016 r. została uznana za niekonstytucyjną i nie funkcjonuje już w obowiązującym porządku prawnym.

Zawiadomienie o cesji wierzytelności

Z chwilą dokonania sprzedaży wierzytelności, nowy wierzyciel ma obowiązek nas o tym poinformować. Wówczas, z chwilą sprzedaży takiego długu, poprzedni wierzyciel jakim z reguły jest bank, winien wystąpić do komornika z wnioskiem o umorzenie egzekucji na wniosek wierzyciela. Jest to konieczne, gdyż z chwilą dokonania cesji wierzytelności, taki podmiot nie jest już właścicielem takiego długu. Jednak, jak informują nas nasi Klienci, bardzo często Banki nie dopełniają tego obowiązku i pomimo że formalnie dług należy już do innego wierzyciela, nierzadko komornik nadal kontynuuje ściąganie należności. W ten sposób tworzy się patologiczna sytuacja, w której od dłużnika dwóch wierzycieli rości sobie prawa do tej samej wierzytelności. Egzekucja komornicza na rzecz pierwotnego wierzyciela powinna zostać umorzona ze względu na sprzedaż długu. Pierwotny wierzyciel po sprzedaży długu nie może dochodzić spłaty wierzytelności, gdyż nie jest już stroną postępowania egzekucyjnego. Sprzedaż wierzytelności powoduje, że wystawiony wcześniej tytuł egzekucyjny traci podstawę prawną, a nadaną mu klauzulę wykonalności sąd powinien uchylić. W ten sposób zyskuje na tym zarówno bank, jak i nowy nabywca. Bank dalej otrzymuje środki, biorąc je albo bezpodstawnie dla siebie albo przekazuje nowemu wierzycielowi do zaliczenia w poczet zadłużenia.

Otrzymałem zawiadomienie o cesji wierzytelności – co dalej?

Nowy wierzyciel przysłał Ci pismo o cesji wierzytelności, a komornik pomimo tego nadal ściąga należność na rzecz Banku bądź innego pierwotnego wierzyciela? Nie daj się!
W takiej sytuacji możesz się bronić – przysługuje Ci złożenie do Sądu powództwa przeciwegzekucyjnego. Co to takiego?


Jak sporządzić powództwo przeciwegzekucyjne?

Jeśli spotkała Cię podobna sytuacja i potrzebujesz pomocy w sporządzeniu powództwa przeciwegzekucyjnego skontaktuj się z nami!
Prześlij na nasz adres otrzymane zawiadomienie o cesji wierzytelności oraz dokumenty od komornika dotyczące tej sprawy, jeśli takowe posiadasz.
Wystąpimy w Twoim imieniu do komornika o przesłaniem nam orzeczenia, na podstawie którego komornik prowadzi egzekucję wraz z postanowieniem o nadaniu klauzuli wykonalności takiemu orzeczeniu. Ponadto, ściągniemy od komornika kartę wpłat aby dokładnie wyliczyć, ile zabrał bank po sprzedaży długu do innego podmiotu ( Funduszu ).
Będziemy żądać zwrotu kwot pobranych przez komornika na rzecz Banku po sprzedaży wierzytelności. Pamiętaj jest to jest świadczenie nienależne i Bank musi zwrócić pobrane pieniądze!
Następnie po uzyskaniu dokumentów od komornika wystąpimy do Sądu z powództwem przeciwegzekucyjnym.

Teraz my będziemy ścigać Bank o zwrot pobranych środków.

Sprawdź także:

Post thumbnail
14 kwietnia 2021

Jak zabezpieczyć się przed pozwem ze strony firmy windykacyjnej?

W niniejszym artykule chcielibyśmy wskazać jakie czynności powinniśmy podjąć, aby skutecznie bronić się przed firmą windykacyjną oraz ewentualnym pozwem z […]

Post thumbnail
24 lipca 2018

„ULTIMO CZY KOMORNIK?” – celowe wprowadzanie w błąd w celu uzyskania spłaty wierzytelności

Ostatnimi czasy otrzymujemy od Państwa informację o pismach przesyłanych przez firmę Ultimo S.A., zatytułowanych „Ultimo czy komornik?”. Firma nakłania do […]

Post thumbnail
14 kwietnia 2018

Zawiadomienie o cesji wierzytelności – ważna sprawa

Moi drodzy, Często są nam zadawane pytania – Jak to możliwe, że dług kupiła jakaś firma, a komornik dalej dokonuje […]

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy?

Skorzystaj z bezpłatnej rozmowy.