[smartslider3 slider="23"]

Jeżeli otrzymałeś/aś sądowy nakaz zapłaty bądź wyrok zaoczny dotyczący funduszu sekurytyzacyjnego typu: Ultimo, Prokura, Hoist, BEST, Eques Debitum, Kredyt Inkaso, Open Finance itp bądź firmy windykacyjnej typu Profi Credit, Provident, Vivus itp. skontaktuj się z nami.

Tego typu roszczenia firm windykacyjnych bardzo często są albo przedawnione albo nieudowodnione. Ponadto firmy pożyczkowe stosują w swoich umowach wiele klauzul niedozwolonych po to aby Klient zapłacił jak najwięcej. Od daty odebrania sądowego nakazu zapłaty masz teraz 14 dni na wniesienie odpowiedniego środka zaskarżenia do Sądu. Po jego upływie, niestety, nie będzie już możliwości obrony przed Sądem.

Jeżeli otrzymałeś wezwania na rozprawę dotyczące tych firm zasada jest taka sama. Masz 14 dni na złożenie do Sądu odpowiedzi na pozew.

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy?

Skorzystaj z bezpłatnej rozmowy.