O stowarzyszeniu

Nasza misja:

  • pomoc osobom zadłużonym na etapie przedsądowym i sądowym
  • umożliwienie dostępu do bezpłatnych porad prawnych udzielanych przez radców prawnych i adwokatów, aplikantów radcowskich
  • weryfikacja zasadności dochodzonego roszczenia, jego przedawnienia
  • szerzenie świadomości prawnej u zadłużonych konsumentów, ich edukacja prawna

Nasze stowarzyszenie kieruje się mottem:

Historia stowarzyszenia

Stowarzyszenie dłużnikmaprawo.pl powstało, aby pomagać osobom zadłużonym, będącym w trudnej sytuacji materialnej, udostępniać takim osobom dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej w sporach z funduszami sekurytyzacyjnymi typu Ultimo, Hoist, Best, Get Back, Prokura i inne, bankami, SKOK-ami, podmiotami handlującymi wierzytelnościami.

Działamy od grudnia 2013 r., pomagając dotychczas setkom zadłużonych osób. Wiele z tych osób dzięki naszemu Stowarzyszeniu uniknęło spłaty przedawnionego lub nienależnego zadłużenia.

Celem i zadaniem naszego Stowarzyszenia jest bezpłatna ochrona prawna zadłużonych, ich edukacja prawna, co nie wiąże się jakimikolwiek opłatami czy kosztami po stronie dłużnika. Podmioty rodzaju funduszy sekurytyzacyjnych, działając w granicach prawa, starają się wykorzystać niewiedzą i nieświadomość procesową zadłużonych konsumentów, uzyskać wyrok sądowy na zapłatę często nieistniejącego, nieudowodnionego lub przedawnionego długu.

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy?

Skorzystaj z bezpłatnej rozmowy.