[smartslider3 slider="24"]
 • Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytową
  Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytu walutowego pod kątem klauzul, które sąd może uznać za abuzywne. Przekażemy Tobie informację o możliwości unieważnienia bądź „odfrankowienia” umowy. 
 • Wyliczymy wysokość możliwych roszczeń 
  Po otrzymaniu dokumentów przygotowujemy reklamację do Banku z wnioskiem o przesłaniem nam kompletu dokumentów wraz z zaświadczeniem o wszelkich wpłatach od początku trwania umowy .
 • Przygotujemy wniosek do sądu 
  W ciągu 1 miesiąca od daty otrzymania dokumentów od Banku, zobowiązujemy się opracować pozew i możliwości reprezentowania Ciebie przed sądem. W tym okresie, poinformujemy także o kwestiach związanych z wysokością opłaty od pozwu.
 • Będziemy reprezentować Państwa w sądzie
  Po złożeniu pozwu Sąd doręcza nasz pozew drugiej stronie (Bankowi) celem ustosunkowania się do naszych żądań. Wówczas, Sąd wyznaczy termin posiedzenia na który jako powód zostaniesz wezwany. Będziesz słuchany na okoliczności zawarcia kredytu. Szczegółowo poinformujemy Cię jakich pytań możesz się spodziewać. Oczywiście zabezpieczamy Klienta przy złożeniu pozwu wnoszą o zabezpieczenie naszego powództwa poprzez brak możliwości wypowiedzenia umowy przez Bank i wstrzymania płatności rat na czas trwania procesu. 

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy?

Skorzystaj z bezpłatnej rozmowy.