blank

Zmiana wierzyciela, czyli kiedy komornik musi zakończyć egzekucję

19 sierpnia 2018

Banki, którym nie udało się uzyskać spłaty kredytu często sprzedają swoje wierzytelności firmom windykacyjnym bądź funduszom sekurytyzacyjnym. W czasach kiedy jeszcze było to dopuszczalne, w pierwszej kolejności Banki podejmowały próbę uzyskania należności, wydając Bankowy Tytuł Egzekucyjny, czyli swoisty twór prawa bankowego, który stanowił tytuł wykonawczy po nadaniu mu klauzuli wykonalności na mocy postanowienia Sądu. O wydaniu takiego tytułu Bank nie musiał nawet informować dłużnika. Procedura ta, zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 2016 r. została uznana za niekonstytucyjną i nie funkcjonuje już w obowiązującym porządku prawnym.

Zawiadomienie o cesji wierzytelności

Z chwilą dokonania sprzedaży wierzytelności, nowy wierzyciel ma obowiązek nas o tym poinformować. Wówczas, z chwilą sprzedaży takiego długu, poprzedni wierzyciel jakim z reguły jest bank, winien wystąpić do komornika z wnioskiem o umorzenie egzekucji na wniosek wierzyciela. Jest to konieczne, gdyż z chwilą dokonania cesji wierzytelności, taki podmiot nie jest już właścicielem takiego długu. Jednak, jak informują nas nasi Klienci, bardzo często Banki nie dopełniają tego obowiązku i pomimo że formalnie dług należy już do innego wierzyciela, nierzadko komornik nadal kontynuuje ściąganie należności. W ten sposób tworzy się patologiczna sytuacja, w której od dłużnika dwóch wierzycieli rości sobie prawa do tej samej wierzytelności. Egzekucja komornicza na rzecz pierwotnego wierzyciela powinna zostać umorzona ze względu na sprzedaż długu. Pierwotny wierzyciel po sprzedaży długu nie może dochodzić spłaty wierzytelności, gdyż nie jest już stroną postępowania egzekucyjnego. Sprzedaż wierzytelności powoduje, że wystawiony wcześniej tytuł egzekucyjny traci podstawę prawną, a nadaną mu klauzulę wykonalności sąd powinien uchylić. W ten sposób zyskuje na tym zarówno bank, jak i nowy nabywca. Bank dalej otrzymuje środki, biorąc je albo bezpodstawnie dla siebie albo przekazuje nowemu wierzycielowi do zaliczenia w poczet zadłużenia.

Otrzymałem zawiadomienie o cesji wierzytelności – co dalej?

Nowy wierzyciel przysłał Ci pismo o cesji wierzytelności, a komornik pomimo tego nadal ściąga należność na rzecz Banku bądź innego pierwotnego wierzyciela? Nie daj się!
W takiej sytuacji możesz się bronić – przysługuje Ci złożenie do Sądu powództwa przeciwegzekucyjnego. Co to takiego?

  • Powództwo o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego (art. 840 k.p.c.) jest sposobem obrony merytorycznej przed prowadzoną egzekucją, pozwalającym na pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, jeżeli prowadzenie egzekucji na podstawie tego tytułu narusza prawa podmiotowe dłużnika wynikające z prawa materialnego
  • Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego i przyjętym w tym zakresie orzecznictwem, zbycie wierzytelności objętej tytułem wykonawczym jest równoznaczne z wygaśnięciem zobowiązania w rozumieniu artykułu 840 paragraf 1 punkt 2 kpc między wierzycielem, który na swoją rzecz uzyskał tytuł wykonawczy, a wskazanym w tym tytule dłużnikiem.


Jak sporządzić powództwo przeciwegzekucyjne?

Jeśli spotkała Cię podobna sytuacja i potrzebujesz pomocy w sporządzeniu powództwa przeciwegzekucyjnego skontaktuj się z nami!
Prześlij na nasz adres otrzymane zawiadomienie o cesji wierzytelności oraz dokumenty od komornika dotyczące tej sprawy, jeśli takowe posiadasz.
Wystąpimy w Twoim imieniu do komornika o przesłaniem nam orzeczenia, na podstawie którego komornik prowadzi egzekucję wraz z postanowieniem o nadaniu klauzuli wykonalności takiemu orzeczeniu. Ponadto, ściągniemy od komornika kartę wpłat aby dokładnie wyliczyć, ile zabrał bank po sprzedaży długu do innego podmiotu ( Funduszu ).
Będziemy żądać zwrotu kwot pobranych przez komornika na rzecz Banku po sprzedaży wierzytelności. Pamiętaj jest to jest świadczenie nienależne i Bank musi zwrócić pobrane pieniądze!
Następnie po uzyskaniu dokumentów od komornika wystąpimy do Sądu z powództwem przeciwegzekucyjnym.

Teraz my będziemy ścigać Bank o zwrot pobranych środków.

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy?

Skorzystaj z bezpłatnej rozmowy.

Sprawdź także:

dłużnik ma prawo linia
blank
Krajowy Rejestr Zadłużonych – pytania i odpowiedzi

24 listopada 2021

Krajowy Rejestr Zadłużonych to nowy rejestr, który ma niedługo rozpocząć swoją działalność. Czym w ogóle […]

Zobacz więcej
blank
Unieważnienie umowy kredytowej czy odfrankowanie, co wybrać?

22 września 2021

Przełom lat dziewięćdziesiątych i wczesnych dwutysięcznych był okresem spod znaku franka szwajcarskiego. Banki rywalizowały w […]

Zobacz więcej
blank
Pomoc dla Frankowiczów

14 września 2021

Drodzy Klienci,w związku z licznymi zapytaniami w zakresie „kredytów frankowych”, poniżej krótka informacja, w czym […]

Zobacz więcej