(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.defer=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-W3Z7Z6Q');
facebook icon
mail icon

+ 48 604 800 301

Skutki podpisania ugody – ku przestrodze!

27 listopada 2017

Post image

Każdego dnia otrzymujemy masę zapytań o namowy firm windykacyjnych i konieczność podpisania ugody.  Windykatorzy stają się wówczas nad wyraz mili i dobroduszni. Dostrzegają naszą trudną sytuację finansową, chcą nam pomóc. Proponują dogodne raty, a  nawet częściowe umorzenie zaległości.  Stosują różnego rodzaju sztuczki aby tylko namówić na złożenie podpisu. 

Ale co tak naprawdę kryje w sobie podpisanie ugody?

Zgodnie z art. 917 kodeksu postępowania cywilnego „Przez ugodę strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie albo by uchylić spór istniejący lub mogący powstać„.

Komentowany przepis wskazuje na dwa zasadnicze cele: usuwanie niepewności co do roszczeń wynikających ze stosunku oraz zapewnienie ich wykonania, także uchylenie sporu istniejącego lub mogącego powstać.

Pamiętaj, przed podpisaniem ugody możesz podnosić wszelkie argumenty z przedawnieniem na czele. Po podpisaniu ugody takiej możliwości już nie będzie. 

Ustępstwami mogą być zarówno czynności materialnoprawne, jak też procesowe, czynności prawne, jak też faktyczne, mające charakter majątkowy lub niemajątkowy. Przykładami ustępstw mogą być: zmiana wysokości świadczenia lub odroczenie terminu jego spełnienia, udzielenie zabezpieczenia wierzytelności, zastrzeżenie kary umownej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, rozłożenie należności na raty, rezygnacja z należnych odsetekuznanie długuzrzeczenie się zarzutu przedawnienia.

Wobec powyższego, zawarcie ugody powoduje, jeżeli ugoda zawiera uznanie roszczenia podlegającego przedawnieniu, przerwanie biegu przedawnienia!

W konsekwencji, nawet gdyby dane zadłużenie pochodziło sprzed 20 lat, termin przedawnienia ulega przerwaniu i zaczyna biec na nowo! Dłużnik złapany – windykator uchachany. 

Nie daj się złapać. Nie podpisuj!

Sprawdź także:

Post thumbnail
14 kwietnia 2021

Jak zabezpieczyć się przed pozwem ze strony firmy windykacyjnej?

W niniejszym artykule chcielibyśmy wskazać jakie czynności powinniśmy podjąć, aby skutecznie bronić się przed firmą windykacyjną oraz ewentualnym pozwem z […]

Post thumbnail
19 sierpnia 2018

Zmiana wierzyciela, czyli kiedy komornik musi zakończyć egzekucję

Banki, którym nie udało się uzyskać spłaty kredytu często sprzedają swoje wierzytelności firmom windykacyjnym bądź funduszom sekurytyzacyjnym. W czasach kiedy […]

Post thumbnail
24 lipca 2018

„ULTIMO CZY KOMORNIK?” – celowe wprowadzanie w błąd w celu uzyskania spłaty wierzytelności

Ostatnimi czasy otrzymujemy od Państwa informację o pismach przesyłanych przez firmę Ultimo S.A., zatytułowanych „Ultimo czy komornik?”. Firma nakłania do […]

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy?

Skorzystaj z bezpłatnej rozmowy.