(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.defer=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-W3Z7Z6Q');
facebook icon
mail icon

+ 48 604 800 301

Sprzeciw od nakazu zapłaty – jak sporządzić?

13 marca 2018

Post image

Często nasi Klienci starają się na własną rękę wnosić sprzeciwy od otrzymywanych z Sądu nakazów zapłaty. Niestety w wielu wypadkach takie sprzeciwy są obarczone brakami formalnymi.

O tym jakie wymogi winno spełniać pismo procesowe stanowią przepisy kodeksu postępowania cywilnego odpowiednio od art 125 do art 130.

Zaczynając od najczęściej popełnianych błędów przy składaniu sprzeciwu do Sądu możemy wymienić:

Sam wzór formularza możemy pobrać klikając na TEN LINK, lub ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości bądź siedzibie Sądu.

W wypadku gdy taki sprzeciw nie zostanie złożony czy to na odpowiednim formularzu czy też zawiera inne braki formalne, zgodnie z przepisami postępowania cywilnego, strona pozwana zostanie zobowiązana do jego poprawienia w terminie tygodniowym ze wskazaniem na czym owy brak czy błąd polegał.

1. Jeżeli pismo procesowe nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych lub jeżeli od pisma nie uiszczono należnej opłaty, przewodniczący wzywa stronę, pod rygorem zwrócenia pisma, do poprawienia, uzupełnienia lub opłacenia go w terminie tygodniowym. 

Art. 1301 [Braki pism wnoszonych na urzędowych formularzach lub informatycznych nośnikach danych]

§  1. (utracił moc).
§  11Jeżeli pismo procesowe, które powinno być wniesione na urzędowym formularzu, nie zostało wniesione na takim formularzu lub nie może otrzymać prawidłowego biegu na skutek niezachowania innych warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę do jego poprawienia lub uzupełnienia w terminie tygodniowym, przesyłając złożone pismo. Wezwanie powinno wskazywać wszystkie braki pisma oraz zawierać pouczenie o treści
§  2. W razie bezskutecznego upływu terminu lub ponownego złożenia pisma dotkniętego brakami przewodniczący zarządza zwrot pisma. Sprzeciw od wyroku zaocznego, zarzuty od nakazu zapłaty oraz sprzeciw od nakazu zapłaty sąd odrzuca.

Jeśli uzupełnienie braków zostanie dokonane błędnie, Sąd odrzuci nasz sprzeciw.  W konsekwencji, to co wynika z nakazu będziemy musieli zapłacić!

Dlatego tak istotne jest, aby sprzeciw został sporządzony w sposób odpowiedni. Nie mówiąc o samej argumentacji prawnej, a jaką trzeba taki sprzeciw oprzeć. 

W kolejnym poście „Sprzeciw od nakazu zapłaty – jak go wypełnić?” wskazujemy Wam jak po kolei wypełnić poszczególne okienka takiego sprzeciwu. 

Sprawdź także:

Post thumbnail
16 marca 2022

Nakaz zapłaty z Sądu elektronicznego z Lublina. Jak to działa?

Kochani,  Wielokrotnie pytacie nas jak to jest z nakazami zapłaty doręczanymi przez Sąd Elektroniczny w Lublinie. Mianowice – czy są […]

Post thumbnail
20 marca 2018

Sprzeciw od nakazu zapłaty – jak go wypełnić?

Szanowni Państwo,w nawiązaniu do poprzedniego naszego wpisu, który można przeczytać klikając w link: „Sprzeciw od nakazu zapłaty – jak sporządzić?” […]

Post thumbnail
5 grudnia 2017

Środki zaskarżenia – wskazówki

Przeglądając różnego rodzaju fora internetowe można znaleźć wiele informacji na temat tego jak złożyć skuteczne odwołanie od doręczonego nam orzeczenia […]

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy?

Skorzystaj z bezpłatnej rozmowy.