(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.defer=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-W3Z7Z6Q');
facebook icon
mail icon

+ 48 604 800 301

Odmowy banków w zakresie zwrotów prowizji.

8 listopada 2020

Post image

Szanowni Państwo,
w związku z zapytaniami naszych Klientów dotyczących stanowiska Banków w zakresie zwrotów prowizji w dzisiejszym poście zamieszczamy kilka decyzji banków w przedmiotowym zakresie.

Wszystkie zamieszczone decyzje są odmowne.

Oczywiście są banki które przyjęły strategię wypłacania części kwoty prowizji po złożeniu stosownego wniosku. Nawet jeśli już zostanie wydana decyzja pozytywna, to kwota wysokości zwracanej części prowizji odbiega od faktycznej kwoty jaka winna zostać zwrócona. Wynika to z faktu, iż banki tworzą własne harmonogramy zwrotu części prowizji. Ponadto nie wypłacają odsetek ustawowych za opóźnienie ( są one liczone jedynie od daty otrzymania wezwania, a nie od daty kiedy faktycznie są wymagalne – 15 dzień po spłacie kredytu )

Jak banki uzasadniają decyzję odmowne?

Możemy zauważyć dwojakiego rodzaju uzasadnienia odmowych decyzji.

W pierwszej linii mamy banki według których treść art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim nie mówi wprost o konieczności zwrotu prowizji za udzielenie kredytu czy pożyczki. W ocenie banków czy też firm pożyczkowych, sama prowizja za udzielenie kredytu/pożyczki stanowi wynagrodzenie za ich działania związane z udzieleniem kredytu/pożyczki. Nie jest to opłata która winna być liczona proporcjonalnie przez czas trwania umowy. Wobec tego nie ma mowy o proporcjonalnym zwrocie przedmiotowej opłaty.

W ocenie innych podmiotów udzielających kredytów czy też pożyczek sama treść czy sedno wyroku TSUE nie jest wiążąca w każdej tego typu sprawie. Czyli to, że TSUE wydał orzeczenie korzystne dla pożyczkobiorcy w danej sprawie, nie ma ono przełożenia na wszelkie sprawy związane ze zwrotem prowizji z tytułu udzielenia kredytu/pożyczki.

Tutaj zauważamy, iż część podmiotów udzielających kredytów/pożyczek respektuje wyrok TSUE jednakże zawężając krąg podmiotów mogących ubiegać się o taki zwrot do osób, które dokonały przedterminowej spłaty kredytu/pożyczki po wydaniu wyroku przez TSUE.

Oczywiście takie stanowisko banków jest nieuzasadnione.

W pierwszych trzech miesiącach zaobserwowaliśmy, iż część banków dokonywała rozliczeń i wypłacała część kosztów prowizji.

Jak wygląda sytuacja obecnie?

Dziś większość decyzji mamy odmownych. Z czego to wynika. ?

Pod koniec ubiegłego roku, po wydanym wyroku przez TSUE, banki zaczęły gromadzić odpowiednie środki celem wypłat dla Klientów którzy o taki zwrot się zwrócą. ( Oczywiście nie mówiąc o bankach, które kwestionują taki zwrot co do zasady – jak np. Bank Millennium S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A.). Niemniej jednak, dla części banków, w związku z wysokimi prowizjami pobieranymi przy zawarciu umowy kredytu/pożyczki ( jak np. Alior Bank S.A. , Nest Bank S.A. ), zgromadzenie odpowiednich środków ad hoc było niemożliwe i nadal tak pozostaje.

Ponadto cześć banków uchyla się od płatności powołując się na tajemnicę bankową. Mimo posiada odpowiednich dokumentów zwalniających bank z tajemnicy, ich decyzję są zawsze takie same. Chodzi tylko o to aby jak najdłużej odroczyć płatność.

Co więcej, w interesie banku czy też firmy pożyczkowej nie jest wypłacanie takich kwot każdemu kto się o taki zwrot zwróci. W interesie tych podmiotów jest odmowa i czekanie co dalej zrobi Klient. Niekiedy także przed upływem 30 dni wydają decyzję o przedłużeniu postępowania o kolejne 30 dni. Oczywiście takie stanowisko ma jedynie na celu przedłużenie postępowania bez żadnego uzasadnionego powodu.

Nie ma obowiązku zwrotu nałożonego odpowiednim przepisem dlatego mogą sobie na to pozwolić. Wiadomym jest, że do sądu wystąpi 1/10 Klientów w związku z czym podmiot finansowy na tym zarobi, a nawet jak nie zarobi to zaoszczędzi.

Dlatego, jeśli otrzymujecie decyzje odmowne w tym zakresie to nie jest nic nadzwyczajnego, tym bardziej w obecnej sytuacji. W takim wypadku pozostanie już tylko droga sądowa.

Jeśli masz problem z uzyskaniem zwrotu prowizji, zgłoś się do nas.

Sprawdź także:

Post thumbnail
9 marca 2022

Zwrot prowizji pobranej przez pośrednika.

Dotyczy zwłaszcza kredytów zawieranych z NEST Bank S.A. W wypadku spłacenia kredytu przed terminem, bank musi zwrócić częściowo otrzymaną prowizję. […]

Post thumbnail
7 kwietnia 2021

Zwrot prowizji pobranej przez pośrednika.

W wypadku spłacenia kredytu przed terminem bank musi zwrócić częściowo otrzymaną prowizję. A co z wynagrodzeniem pośrednika? W niektórych umowach kredytowych […]

Post thumbnail
9 września 2020

Dlaczego Banki nie respektują wyroku TSUE w sprawie zwrotu prowizji?

Szanowni Państwo,zapewne zastanawiacie się, dlaczego Banki, mimo korzystnego dla Klientów wyroku TSUE, nie dokonują rozliczenia prowizji w wypadku szybszej spłaty […]

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy?

Skorzystaj z bezpłatnej rozmowy.