(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.defer=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-W3Z7Z6Q');
facebook icon
mail icon

+ 48 604 800 301

Zwrot prowizji pobranej przez pośrednika.

9 marca 2022

Post image

Dotyczy zwłaszcza kredytów zawieranych z NEST Bank S.A.

W wypadku spłacenia kredytu przed terminem, bank musi zwrócić częściowo otrzymaną prowizję. Ale co z wynagrodzeniem pośrednika?

Niekiedy prowizja pobrana przez pośrednika to nawet kilkanaście tysięcy złotych!!! 

Takie umowy zawierały często takie Banki jak Alior Bank czy Nest Bank. 

O ile Banki zaczęły dobrowolnie rozliczać się z pobranej przez siebie prowizji o tyle tłumaczą, że prowizja pośrednika ich nie dotyczy. 

W ocenie Banków tych pieniędzy ( prowizji dla pośrednika ) nie mają, bo zostały przekazane pośrednikowi finansowemu i nie poczuwają się do obowiązku zwrotu w tym zakresie.

W wypadku jednak kredytu udzielonego przez pośrednika, Bank winien rozliczyć się z kredytobiorcą, a ewentualnie następnie wystąpić o stosowne rozliczenie z pośrednikiem. W końcu kredytobiorca nie zawierał żadnej odrębnej umowy z pośrednikiem finansowym

Jak to zostało wskazane w wyroku TSUE w wyroku z 16 lipca 2020 r. sygn. akt C 686/19

(20) Całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta powinien obejmować wszystkie koszty, łącznie z odsetkami, prowizjami, podatkami, opłatami dla pośredników kredytowych i wszelkimi innymi opłatami, jakie konsument musi ponieść w związku z umową o kredyt, z wyjątkiem kosztów notarialnych. […]

Prowizja dla pośrednika, jak i Banku została wskazana wprost w umowie zawartej z Bankiem. 

Ponadto w takim wypadku niezrozumiałym byłoby rozliczanie także części zwrotów z tytułu ubezpieczenia kredytu gdzie także mamy do czynienia z podmiotem trzecim – ubezpieczycielem.

Co więcej, w takiej sytuacji kredytobiorca – konsument, ponownie byłby w gorszej sytuacji. Nierzadkie są sytuacje gdzie pośrednicy finansowi nie prowadzą już działalności, są niewypłacalni itp. W takim wypadku konsument nie miałby możliwości uzyskania części zwrotu prowizji. To zaś Bank dokonuje samodzielnie wyboru z jakim podmiotem współpracuje w zakresie udzielenia kredytów. 

Korzystanie przez bank z działalności pośredników kredytowych nie może zwalniać banku z dbałości o zagwarantowanie kontraktującym z nim konsumentom podstawowych praw, jakie przewidziane zostały powołaną już wcześniej ustawą o kredycie konsumenckim

To bank jako profesjonalny uczestnik rynku nie dbając należycie o ochronę swoich klientów powinien odpowiadać za działania osób przy pomocy, których prowadzi swoją działalność. Pośrednik finansowy posługiwał się szyldem banku i dla banku zdobywał klientów. 

Konsumenci zawierając z pomocą takiego podmiotu umowę z bankiem mają prawo przypuszczać, że skoro w następstwie takiej współpracy otrzymali od banku pieniądze, to podmiot, który w tym pośredniczył jest wiarygodny, bo przecież na stałe współpracuje z bankiem i świadczy usługi na rzecz banku.


Wobec tego, jeśli posiadasz spłacony kredyt przed czasem skontaktuj się z nami! Wyślij wiadomość bądź maila z zapytaniem – oddzwonimy. 


Przedstawimy możliwości naszej pomocy, odpowiemy na wszelkie pytania i wyliczymy zwrot prowizji należnej od Banku. 

Sprawdź także:

Post thumbnail
7 kwietnia 2021

Zwrot prowizji pobranej przez pośrednika.

W wypadku spłacenia kredytu przed terminem bank musi zwrócić częściowo otrzymaną prowizję. A co z wynagrodzeniem pośrednika? W niektórych umowach kredytowych […]

Post thumbnail
8 listopada 2020

Odmowy banków w zakresie zwrotów prowizji.

Szanowni Państwo, w związku z zapytaniami naszych Klientów dotyczących stanowiska Banków w zakresie zwrotów prowizji w dzisiejszym poście zamieszczamy kilka […]

Post thumbnail
9 września 2020

Dlaczego Banki nie respektują wyroku TSUE w sprawie zwrotu prowizji?

Szanowni Państwo,zapewne zastanawiacie się, dlaczego Banki, mimo korzystnego dla Klientów wyroku TSUE, nie dokonują rozliczenia prowizji w wypadku szybszej spłaty […]

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy?

Skorzystaj z bezpłatnej rozmowy.