blank

Jak zabezpieczyć się przed pozwem ze strony firmy windykacyjnej?

14 kwietnia 2021

W niniejszym artykule chcielibyśmy wskazać jakie czynności powinniśmy podjąć, aby skutecznie bronić się przed firmą windykacyjną oraz ewentualnym pozwem z ich strony.

Prawo, które dzisiaj obowiązuje, chroni konsumenta na tyle szeroko, że pożyczkobiorca nie może pozostać bierny wszędzie tam, gdzie dostrzega nadużycia po stronie podmiotów udzielających pożyczek.

W celu zabezpieczenia swoich interesów każdy Konsument powinien:

  • Uważnie przeczytać zawieraną umowę (umowy zawierają niekiedy błędy lub niedozwolone klauzule umowne, które mogą być później podstawą skutecznej obrony w procesie). Musimy uważać na wszelkie dodatkowe koszty zawarte w umowie. Często jest tak, że sama prowizja czy opłata przygotowawcza wynosi tyle, co kwota udzielonej nam pożyczki.
  • Zachować wszelkie otrzymane od pożyczkodawcy dokumenty (powinniśmy mieć możliwość w każdym czasie weryfikacji podpisanych umów i ich analizy).
  • Odbierać korespondencję sądową, w tym bezwzględnie listy polecone (nieodebranie i nieudzielenie czasami nawet krótkiej odpowiedzi na otrzymane pismo może prowadzić do negatywnych konsekwencji, a w szczególności spowodować uprawomocnienie się niekorzystnego dla nas orzeczenia i brak możliwości dalszej obrony).
  • Gromadzić wszelkie dowody wpłaty (w sporze z pożyczkodawcą to my jako konsumenci jesteśmy zobowiązani do przedstawienia w sądzie wszelkich dokonanych wpłat. Brak dowodów wpłat może skutkować ich nieuwzględnieniem).

Musimy pamiętać, że na etapie sądowym możemy podnieść wiele zarzutów, do których firma pożyczkowa będzie musiała się odnieść i ustosunkować. To od nas i naszej inicjatywy zależy możliwość skutecznej obrony.

Na złożenie sprzeciwu do sądu mamy 14 dni od daty odebrania listu poleconego z przesyłką sądową.

W wypadku gdybyś otrzymał/a nakaz zapłaty/wyrok zaoczny skontaktuj się z nami.
Pomożemy w przygotowaniu sprzeciwu i podniesieniu odpowiednich zarzutów.

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy?

Skorzystaj z bezpłatnej rozmowy.

Sprawdź także:

dłużnik ma prawo linia
blank
Zwrot prowizji pobranej przez pośrednika.

7 kwietnia 2021

W wypadku spłacenia kredytu przed terminem bank musi zwrócić częściowo otrzymaną prowizję. A co z […]

Zobacz więcej
blank
Zwrot środków od komornika – kiedy to możliwe?

5 kwietnia 2021

Są sytuacje w naszym życiu, że zmieniamy adres zamieszkania (wyprowadzamy się z domu rodzinnego, przeprowadzamy, […]

Zobacz więcej
blank
Nie otrzymałeś/aś orzeczenia Sądu? Postaramy się „odkręcić sprawę”.

9 lutego 2021

Jak to możliwe? Kiedy pierwszy raz dowiadujemy się o jakimkolwiek zadłużeniu dopiero od komornika bądź […]

Zobacz więcej