blank

Skutki podpisania ugody – ku przestrodze!

27 listopada 2017

Każdego dnia otrzymujemy masę zapytań o namowy firm windykacyjnych i konieczność podpisania ugody.  Windykatorzy stają się wówczas nad wyraz mili i dobroduszni. Dostrzegają naszą trudną sytuację finansową, chcą nam pomóc. Proponują dogodne raty, a  nawet częściowe umorzenie zaległości.  Stosują różnego rodzaju sztuczki aby tylko namówić na złożenie podpisu. 

Ale co tak naprawdę kryje w sobie podpisanie ugody?

Zgodnie z art. 917 kodeksu postępowania cywilnego „Przez ugodę strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie albo by uchylić spór istniejący lub mogący powstać„.

Komentowany przepis wskazuje na dwa zasadnicze cele: usuwanie niepewności co do roszczeń wynikających ze stosunku oraz zapewnienie ich wykonania, także uchylenie sporu istniejącego lub mogącego powstać.

Pamiętaj, przed podpisaniem ugody możesz podnosić wszelkie argumenty z przedawnieniem na czele. Po podpisaniu ugody takiej możliwości już nie będzie. 

Ustępstwami mogą być zarówno czynności materialnoprawne, jak też procesowe, czynności prawne, jak też faktyczne, mające charakter majątkowy lub niemajątkowy. Przykładami ustępstw mogą być: zmiana wysokości świadczenia lub odroczenie terminu jego spełnienia, udzielenie zabezpieczenia wierzytelności, zastrzeżenie kary umownej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, rozłożenie należności na raty, rezygnacja z należnych odsetekuznanie długuzrzeczenie się zarzutu przedawnienia.

Wobec powyższego, zawarcie ugody powoduje, jeżeli ugoda zawiera uznanie roszczenia podlegającego przedawnieniu, przerwanie biegu przedawnienia!

W konsekwencji, nawet gdyby dane zadłużenie pochodziło sprzed 20 lat, termin przedawnienia ulega przerwaniu i zaczyna biec na nowo! Dłużnik złapany – windykator uchachany. 

Nie daj się złapać. Nie podpisuj!

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy?

Skorzystaj z bezpłatnej rozmowy.

Sprawdź także:

dłużnik ma prawo linia
blank
Krajowy Rejestr Zadłużonych – pytania i odpowiedzi

24 listopada 2021

Krajowy Rejestr Zadłużonych to nowy rejestr, który ma niedługo rozpocząć swoją działalność. Czym w ogóle […]

Zobacz więcej
blank
Unieważnienie umowy kredytowej czy odfrankowanie, co wybrać?

22 września 2021

Przełom lat dziewięćdziesiątych i wczesnych dwutysięcznych był okresem spod znaku franka szwajcarskiego. Banki rywalizowały w […]

Zobacz więcej
blank
Pomoc dla Frankowiczów

14 września 2021

Drodzy Klienci,w związku z licznymi zapytaniami w zakresie „kredytów frankowych”, poniżej krótka informacja, w czym […]

Zobacz więcej