blank

Zawiadomienie o cesji wierzytelności – ważna sprawa

14 kwietnia 2018

Moi drodzy,

Często są nam zadawane pytania – Jak to możliwe, że dług kupiła jakaś firma, a komornik dalej dokonuje potrąceń z naszego wynagrodzenia za pracę, emerytury czy renty. 

blank

Sprawa jest bardzo prosta.

Z chwilą dokonania cesji wierzytelności, nowy nabywca wysyła do nas taką informację. Wówczas, z chwilą sprzedaży takiego długu, poprzedni wierzyciel jakim z reguły jest bank, winien wystąpić do komornika z wnioskiem o umorzenie egzekucji na wniosek wierzyciela. Jest to konieczne, gdyż z chwilą dokonania cesji wierzytelności, taki podmiot nie jest już właścicielem takiego długu.

Ale tutaj pojawia się problem.

W blisko połowie spraw, banki nie informują komornika o dokonaniu cesji wierzytelności, nie występują do komornika z takim wniosek o umorzenie egzekucji, co w konsekwencji prowadzi do sytuacji, że komornik dalej dokonuje potrąceń na rzecz podmiotu, który nie jest już właścicielem takiego długu.

W ten sposób zyskuje na tym zarówno bank, jak i nowy nabywca w postaci Funduszu. Bank dalej otrzymuje środki, biorąc je albo bezpodstawnie dla siebie albo przekazuje Funduszowi do zaliczenia w poczet zadłużenia.

Jeśli wystąpimy do Banku czy Funduszu z żądaniem aby Ci wystąpili do komornika z wnioskiem o umorzenie egzekucji na rzecz pierwotnego wierzyciela to usłyszymy tłumaczenie, że nie ma takiej możliwości bo bank przekazuje te środki Funduszowi. A Fundusz oczywiście wystąpi do komornika z takim wnioskiem, ale pod warunkiem zawarcia z nim ugody. Czyli chcą nas złapać w pułapkę. 

W konsekwencji dochodzi do sytuacji, gdzie mamy dwa podmioty, które domagają się tego samego zadłużenia. Bank nadal ściąga dług przez komornika, a nowy nabywca w postaci Funduszu chce od nas to samo!.

W takim wypadku w obrocie funkcjonowałyby dwa tytuły wykonawcze dotyczące tej samej wierzytelności. Jest to wynikiem zbycia wierzytelności.

Co w takiej sytuacji zrobić aby ustrzec się przed egzekwowaniem tego samego długu dwa razy przez dwa różne podmioty?

Otóż, jeśli otrzymałeś/aś pismo informujące Cię o sprzedaży długu – cesji wierzytelności i dotyczy to zadłużenia, które egzekwuje komornika to w takim wypadku przysługuje Tobie złożenie do Sądu powództwa przeciwegzekucyjnego.

Powództwo o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego (art. 840 k.p.c.) jest sposobem obrony merytorycznej przed prowadzoną egzekucją, pozwalającym na pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, jeżeli prowadzenie egzekucji na podstawie tego tytułu narusza prawa podmiotowe dłużnika wynikające z prawa materialnego.

Zdarzeniem, na podstawie którego zobowiązanie wygasło lub nie może być egzekwowane, jest zdarzenie materialnoprawne, z którym łączy się powstanie, zmiana albo wygaśnięcie stosunku prawnego. Do przyczyn wygaśnięcia zobowiązania zalicza się wykonanie zobowiązania (art. 450 i n. Kodeksu cywilnego), świadczenie w miejsce wykonania (datio in solutum – art. 453 KC), trwałą niemożliwość spełniania świadczenia, za którą dłużnik odpowiedzialności nie ponosi (art. 475 KC), potrącenie (498 i n. KC), odnowienie (art. 506 KC), zwolnienie dłużnika z długu przez wierzyciela (art. 508 KC), zmianę wierzyciela (art. 509 i n. KC), przejęcie długu (art. 519 i n. KC), wydanie wyroku na korzyść jednego z dłużników solidarnych (art. 375 § 2 KC).

Podstawą pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności może być fakt, iż zobowiązanie, którego dotyczy tytuł po powstaniu tytułu egzekucyjnego wygasło. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego i przyjętym w tym zakresie orzecznictwem, zbycie wierzytelności objętej tytułem wykonawczym jest równoznaczne z wygaśnięciem zobowiązania w rozumieniu artykułu 840 paragraf 1 punkt 2 kpc między wierzycielem, który na swoją rzecz uzyskał tytuł wykonawczy, a wskazanym w tym tytule dłużnikiem.

Jeśli więc otrzymałeś/aś takie zawiadomienie i nie wiesz co zrobić to:

  • skontaktuj się z nami
  • prześlij na nasz adres owe zawiadomienie o cesji wierzytelności
  • jeśli posiadasz to także dokumenty od komornika dotyczące tej sprawy

Z naszej strony wystąpimy do komornika o przesłaniem nam orzeczenia na podstawie którego komornika prowadzi egzekucję wraz z postanowieniem o nadaniu klauzuli wykonalności takiemu orzeczeniu. 

Ponadto, ściągniemy od komornika kartę wpłat aby dokładnie wyliczyć, ile zabrał bank po sprzedaży długu do innego podmiotu ( Funduszu ).

To co zabrał bank po tej dacie, będziemy żądać zwrotu. Jest to jest nienależne świadczenie. 

Wystąpimy do Sądu z powództwem przeciwegzekucyjnym w Twoim imieniu. 

Aktualnie, prowadzimy sprawę gdzie Bank dokonywał potrąceń po ponad 2 latach od sprzedaży długu. Klienta dowiedziała się o tym dopiero jak firma Hoist skierowała sprawę do Sądu o ten sam dług. Bank zabierał przez ponad 2 lata blisko 500,00 zł miesięcznie.

Teraz my będziemy ścigać Bank o zwrot pobranych środków.

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy?

Skorzystaj z bezpłatnej rozmowy.

Sprawdź także:

dłużnik ma prawo linia
blank
Krajowy Rejestr Zadłużonych – pytania i odpowiedzi

24 listopada 2021

Krajowy Rejestr Zadłużonych to nowy rejestr, który ma niedługo rozpocząć swoją działalność. Czym w ogóle […]

Zobacz więcej
blank
Unieważnienie umowy kredytowej czy odfrankowanie, co wybrać?

22 września 2021

Przełom lat dziewięćdziesiątych i wczesnych dwutysięcznych był okresem spod znaku franka szwajcarskiego. Banki rywalizowały w […]

Zobacz więcej
blank
Pomoc dla Frankowiczów

14 września 2021

Drodzy Klienci,w związku z licznymi zapytaniami w zakresie „kredytów frankowych”, poniżej krótka informacja, w czym […]

Zobacz więcej