blank

Zwrot prowizji pobranej przez pośrednika.

9 marca 2022

Dotyczy zwłaszcza kredytów zawieranych z NEST Bank S.A.

W wypadku spłacenia kredytu przed terminem, bank musi zwrócić częściowo otrzymaną prowizję. Ale co z wynagrodzeniem pośrednika?

Niekiedy prowizja pobrana przez pośrednika to nawet kilkanaście tysięcy złotych!!! 

Takie umowy zawierały często takie Banki jak Alior Bank czy Nest Bank. 

O ile Banki zaczęły dobrowolnie rozliczać się z pobranej przez siebie prowizji o tyle tłumaczą, że prowizja pośrednika ich nie dotyczy. 

W ocenie Banków tych pieniędzy ( prowizji dla pośrednika ) nie mają, bo zostały przekazane pośrednikowi finansowemu i nie poczuwają się do obowiązku zwrotu w tym zakresie.

W wypadku jednak kredytu udzielonego przez pośrednika, Bank winien rozliczyć się z kredytobiorcą, a ewentualnie następnie wystąpić o stosowne rozliczenie z pośrednikiem. W końcu kredytobiorca nie zawierał żadnej odrębnej umowy z pośrednikiem finansowym

Jak to zostało wskazane w wyroku TSUE w wyroku z 16 lipca 2020 r. sygn. akt C 686/19

(20) Całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta powinien obejmować wszystkie koszty, łącznie z odsetkami, prowizjami, podatkami, opłatami dla pośredników kredytowych i wszelkimi innymi opłatami, jakie konsument musi ponieść w związku z umową o kredyt, z wyjątkiem kosztów notarialnych. […]

Prowizja dla pośrednika, jak i Banku została wskazana wprost w umowie zawartej z Bankiem. 

Ponadto w takim wypadku niezrozumiałym byłoby rozliczanie także części zwrotów z tytułu ubezpieczenia kredytu gdzie także mamy do czynienia z podmiotem trzecim – ubezpieczycielem.

Co więcej, w takiej sytuacji kredytobiorca – konsument, ponownie byłby w gorszej sytuacji. Nierzadkie są sytuacje gdzie pośrednicy finansowi nie prowadzą już działalności, są niewypłacalni itp. W takim wypadku konsument nie miałby możliwości uzyskania części zwrotu prowizji. To zaś Bank dokonuje samodzielnie wyboru z jakim podmiotem współpracuje w zakresie udzielenia kredytów. 

Korzystanie przez bank z działalności pośredników kredytowych nie może zwalniać banku z dbałości o zagwarantowanie kontraktującym z nim konsumentom podstawowych praw, jakie przewidziane zostały powołaną już wcześniej ustawą o kredycie konsumenckim

To bank jako profesjonalny uczestnik rynku nie dbając należycie o ochronę swoich klientów powinien odpowiadać za działania osób przy pomocy, których prowadzi swoją działalność. Pośrednik finansowy posługiwał się szyldem banku i dla banku zdobywał klientów. 

Konsumenci zawierając z pomocą takiego podmiotu umowę z bankiem mają prawo przypuszczać, że skoro w następstwie takiej współpracy otrzymali od banku pieniądze, to podmiot, który w tym pośredniczył jest wiarygodny, bo przecież na stałe współpracuje z bankiem i świadczy usługi na rzecz banku.


Wobec tego, jeśli posiadasz spłacony kredyt przed czasem skontaktuj się z nami! Wyślij wiadomość bądź maila z zapytaniem – oddzwonimy. 


Przedstawimy możliwości naszej pomocy, odpowiemy na wszelkie pytania i wyliczymy zwrot prowizji należnej od Banku. 

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy?

Skorzystaj z bezpłatnej rozmowy.

Sprawdź także:

dłużnik ma prawo linia
blank
Upadłość konsumencka

23 marca 2022

Dziś chcemy przybliżyć Państwu możliwość uzyskania całkowicie nieodpłatnej analizy Państwa sytuacji finansowej oraz dokumentacji związanej […]

Zobacz więcej
blank
Nakaz zapłaty z Sądu elektronicznego z Lublina. Jak to działa?

16 marca 2022

Kochani,  Wielokrotnie pytacie nas jak to jest z nakazami zapłaty doręczanymi przez Sąd Elektroniczny w […]

Zobacz więcej
blank
Ważne! Krótki poradnik dla osób które nigdy nie otrzymały sądowego orzeczenia.

21 lutego 2022

Kochani, W wypadku kiedy pierwszy raz dowiedzieliście się o sprawie dopiero od komornika bądź zajęciu […]

Zobacz więcej