(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.defer=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-W3Z7Z6Q');
facebook icon
mail icon

+ 48 604 800 301

Pozew przeciwko windykacji. Przechodzimy do ataku!

27 grudnia 2017

Post image

W związku z ogromną ilością telefonów, zapytań i informacji o działaniach windykacji i tego jakie faktyczne i rzeczywiste czynności może podejmować firma windykacyjna przystępujemy do działania!

Musimy mieć na uwadze to, że osoby telefonujące do nas z różnego rodzaju firm windykacyjnych są dobrze przeszkolone. Wiedzą jak manipulować, skutecznie zastraszać, wywołać u Nas poczucie bezradności i wstydu, że dług nie został spłacony.

Wypytują wpierw o dane osobowe, pytają o nasza sytuację finansową, niekiedy współczują, a na koniec starają się Nam wcisnąć ugodę. O skutkach jej podpisania piszemy w wpisie „Skutki podpisania ugody – ku przestrodze!”.

Efekt – przyznałeś się do przedawnionego, nieudowodnionego, rzekomego długu!

W tym też czasie bombardują smsami, listami, wizytami, różnymi naklejkami na drzwiach, skrzynkach na listy. Dochodzi także do tego, że kontaktują się z rodziną czy znajomymi, wkładają szpilki czy plastelinę w zamki od drzwi.

Teraz my przechodzimy do działania!

Na takie zachowanie nie możemy sobie pozwolić. Teraz my będziemy pozywać firmy windykacyjne za działania ich pracowników.

Niewątpliwie czynności w postaci wezwania do zapłaty zadłużenia są dopuszczalne prawnie, a nawet wskazane przed wystąpieniem na drogę sądową, jednakże chodzi jednak o skalę tych działań, które przybierają znamiona „nękania” i tym samym stają się bezprawne.

Działanie nadmierne, nakierowane na zastraszenie dłużnika i zmierzające do wywarcia na nim silnej presji psychicznej, mające charakter przemocy emocjonalnej nie może być oceniane inaczej niż jako wadliwe.

Więcej o granicach działań windykacji piszemy we wpisie „Nie daj przekraczać granic windykatorom!”.

W danym wypadku trzeba powołać się na naruszenie dóbr osobistych w postaci wolności, spokoju i prywatności. Na pełną akceptację zasługuje zakwalifikowanie działań jako naruszających  prawo do prywatności przez wręcz złośliwe niepokojenie wysyłaniem masowo wiadomości SMS, wielokrotnym telefonowaniem i wysyłaniem korespondencji e – mail.

Zgodnie z art. 23 k.c. „dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania (…) pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach”. Ustawodawca wprowadza również środki ochronne zagrożonych i naruszonych dóbr osobistych, przewidując w art. 24 k.c., iż „ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, aby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny”. Z przytoczonej normy wynika, iż niemajątkowa ochrona dóbr osobistych uzależniona jest od wystąpienia dwóch przesłanek: zagrożenia lub naruszenia dobra osobistego oraz bezprawności zachowania prowadzącego do naruszenia dobra osobistego. Zaznaczyć należy, że przepis art. 24 k.c. wprowadza swego rodzaju domniemanie bezprawności – ciężar wykazania, że zagrożenie lub naruszenie dobra osobistego nie miało charakteru działania bezprawnego obciąża osobę, która dobro osobiste naruszyła.

Jeżeli jesteś zmęczony działaniami firm windykacyjnych, otrzymujesz setki telefonów i smsów, jesteś zastraszany wizytami windykatorów terenowych czy detektywów, postaramy się pomóc.

To co potrzebujemy od Ciebie, aby założyć im sprawę o zadośćuczynienie to:

1. Zrzut smsów otrzymywanych od firmy windykacyjnej na komputer z użyciem odpowiedniego programu.

2. Zrzut raportu połączeń z jakich windykatorzy kontaktują się z Tobą

Jeżeli taka sytuacja wystąpiła u Ciebie, to także:

3. Zdjęcia naklejek pozostawionych na drzwiach czy skrzynce na listy z informacją o konieczności spłaty zadłużenia.

4. Notatkę z interwencji Policji jeżeli taka interwencja miała miejsce.

5. Podanie ewentualnych świadków wizyt windykatorów czy osób z którymi windykatorzy się kontaktują odnośnie Twojej osoby.

Dokumenty prosimy przesłać wówczas w komplecie na nasz adres mailowy

Oczywiście czynności te muszą wystąpić w sposób uporczywy. Jednorazowy telefon czy wezwanie nie będzie podstawą do występowania z takim roszczeniem. 

Sprawdź także:

Post thumbnail
14 kwietnia 2021

Jak zabezpieczyć się przed pozwem ze strony firmy windykacyjnej?

W niniejszym artykule chcielibyśmy wskazać jakie czynności powinniśmy podjąć, aby skutecznie bronić się przed firmą windykacyjną oraz ewentualnym pozwem z […]

Post thumbnail
19 sierpnia 2018

Zmiana wierzyciela, czyli kiedy komornik musi zakończyć egzekucję

Banki, którym nie udało się uzyskać spłaty kredytu często sprzedają swoje wierzytelności firmom windykacyjnym bądź funduszom sekurytyzacyjnym. W czasach kiedy […]

Post thumbnail
24 lipca 2018

„ULTIMO CZY KOMORNIK?” – celowe wprowadzanie w błąd w celu uzyskania spłaty wierzytelności

Ostatnimi czasy otrzymujemy od Państwa informację o pismach przesyłanych przez firmę Ultimo S.A., zatytułowanych „Ultimo czy komornik?”. Firma nakłania do […]

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy?

Skorzystaj z bezpłatnej rozmowy.