(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.defer=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-W3Z7Z6Q');
facebook icon
mail icon

+ 48 604 800 301

Upadłość konsumencka – praktyczne wskazówki

25 listopada 2019

Post image

Często otrzymujemy od Państwa pytania dotyczące powyższego, dlatego dziś chcielibyśmy Państwu przybliżyć instytucję upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zwanej krótko upadłością konsumencką.

Cel upadłości konsumenckiej

Ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oraz właściwe postępowanie upadłościowe pozwala na całkowite oddłużenie osoby fizycznej na skutek spłaty bądź umorzenia zobowiązań. W praktyce oznacza to, że po zakończeniu postępowania dłużnik jest wolny od zadłużeń i nie ma już żadnych wierzycieli.

upadłość konsumencka ustawa, wniosek, przepisy

Kto może ubiegać się o upadłość ?

Aby móc ubiegać się o upadłość konsumencką trzeba spełnić szereg przesłanek, które wynikają wprost z ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 498, 912, 1495, 1655, 1802, 2089).

Poniżej znajdują się pytania, które pomogą ustalić, czy kwalifikują się Państwo do ogłoszenia upadłości:

• Czy prowadzili Państwo działalność gospodarczą w ostatnich 10 latach?

Sąd analizując wniosek będzie badał z jakiego powodu zadłużenie powstało, jeżeli będzie to związane z prowadzoną działalnością, to wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie będzie mógł zostać uwzględniony, ponieważ osoby prowadzące firmę powinny w pierwszej kolejności złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa.

• Czy mają Państwo wspólność majątkową lub mieszkanie?

Ogłoszenie upadłości będzie wiązało się z daleko idącymi konsekwencjami w zakresie majątku wspólnego.

• Jak wysokie jest zadłużenie ?

 Informacja ta ma istotne znaczenie – aby móc starać się o upadłość musi występować stan niewypłacalności, czyli stan, w którym dłużnik nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Zbyt mała kwota powoduje, że nie ma stanu niewypłacalności i Sąd nie ogłosi takiej upadłości.

• Kiedy po raz ostatni zaciągnęli Państwo pożyczkę? Czy obecnie zaciągają Państwo nowe zobowiązania?

Sąd będzie badał czy nadal doprowadzają Państwo do dalszego stanu niewypłacalności.

Na co przeznaczane były pieniądze z kredytów, które nie zostały spłacone?

Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, np. wiedząc, że nie będzie w stanie spłacić pożyczek, dalej je zaciągał.  

Pomagamy głównie w regionie kujawsko-pomorskim, jeżeli uda się Państwu odpowiedzieć na powyższe pytania i chcieliby Państwo, abyśmy pomogli bezpłatnie ocenić czy kwalifikują się Państwo do ubiegania się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej to zapraszamy do kontaktu.

Telefon: +48 604 800 301
E-mail: [email protected]

Sprawdź także:

Post thumbnail
25 maja 2022

Upadłość konsumencka

Dziś chcemy przybliżyć Państwu możliwość uzyskania całkowicie nieodpłatnej analizy Państwa sytuacji finansowej oraz dokumentacji związanej z upadłością osoby fizycznej.  Jak […]

Post thumbnail
21 stycznia 2021

Upadłość konsumencka po zmianach

Często otrzymujemy od Państwa pytania dotyczące możliwości ubiegania się o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej, dlatego dziś omówimy tę instytucję z […]

Post thumbnail
4 listopada 2020

Upadłość konsumencka – niezbędna dokumentacja do bezpłatnej analizy

Dziś chcemy przybliżyć Państwu możliwość uzyskania całkowicie nieodpłatnej analizy Państwa sytuacji finansowej oraz dokumentacji związanej z upadłością osoby fizycznej. Jak […]

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy?

Skorzystaj z bezpłatnej rozmowy.