(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.defer=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-W3Z7Z6Q');
facebook icon
mail icon

+ 48 604 800 301

Różne kwoty prowizji zwracane przez banki. Z czego one wynikają?

31 lipca 2020

Post image

Szanowni Państwo,
dzisiaj chcielibyśmy Wam wyjaśnić, dlaczego niektóre banki wypłacają inne kwoty tytułem częściowego zwrotu prowizji od tych jakie wyliczymy.

Z czego to wynika?

Należy zauważyć, iż żadne przepisy nie określają sposobu obliczenia wysokości zwracanych kwot tytułem obniżenia całkowitego kosztu kredytu w przypadku wcześniejszej całkowitej spłaty.

Wskazuje się jedynie pewne przesłanki, które powinny być brane pod uwagę przy konstruowaniu metodologii obliczeń:

W ocenie niektórych podmiotów (banków) do obliczenia kwoty prowizji powinna mieć zastosowanie metodologia stosowana do obliczania kwoty należnych odsetek, która uwzględnia udział pozostałych do zapłaty odsetek w sumie umownych odsetek. Kwota zwrotu powinna być obliczona jako iloczyn wskaźnika zwrotu i kwoty prowizji pobranej w dniu uruchomienia kredytu. 

Wskaźnik zwrotu, o którym mowa powyżej powinien być obliczony jako iloraz kwoty odsetek do zapłaty (liczonych od dnia następnego po dacie całkowitej spłaty, do umownej daty spłaty kredytu włącznie) i odsetek za cały okres kredytowania (liczonych od daty uruchomienia kredytu do daty spłaty kredytu włącznie).

W ocenie banków taka metodologia uzasadnia sens ekonomiczny umowy kredytu. Ponadto uzależnia proporcję zwrotu prowizji w przypadku wcześniejszej całkowitej spłaty kredytu, od upływu czasu oraz spodziewanego wynagrodzenia banku za okres korzystania przez Klienta z finansowania.

Mówiąc wprost, niektóre banki jeśli zwracają prowizję to obliczają ją  proporcjonalnie do wysokości kapitału. Im mniej kapitału do spłaty to prowizja maleje. Taka sytuacja prowadzi do tego, że wraz z każdą ratą kolejna kwota prowizji ulega zmniejszeniu. W konsekwencji prowizja nie jest rozliczana jak każda rata w równej wysokości, a maleje. W takim wypadku z każdą kolejną ratą bank odda mniejsza kwotę prowizji aniżeli w wypadku gdyby była liczona w każdej równej racie.

W naszej ocenie takie stanowisko banków jest nieuzasadnione.

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż Klient przy zawieraniu umowy, ani też na późniejszym etapie trwania umowy nigdy nie otrzymał harmonogramu, który uwzględniałby część prowizji przypadająca na poszczególną ratę czy też część prowizji, która zostanie zwrócona konsumentowi w momencie wcześniejszej spłaty kredytu w danej racie.

Zatem w naszej ocenie stworzony sposób wyliczenia zwrotu części kosztów prowizji przez niektóre podmioty został opracowany tylko i wyłącznie na potrzeby takiego podmiotu, który w związku z obowiązkiem zwrotu, aby zminimalizować szkody w postaci wysokości wypłacanej prowizji, przedstawił taki sposób wyliczenia należnej części prowizji. Dzięki temu bank w związku z wcześniej spłaconą umową jest zobowiązany do zwrotu coraz niższej kwoty prowizji, a nie kwoty proporcjonalnej do czasu trwania umowy. Równie dobrze bank mógłby wskazać w takim harmonogramie, że spłata prowizji zapadać będzie np. w trzeciej racie, a w konsekwencji tylko przy spłacie kredytu po upływie pierwszej raty konsumentowi przysługiwałby zwrot części prowizji, co jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami. Obniżenie kosztów ma charakter proporcjonalny w tym sensie, że ograniczone jest do okresu od dnia faktycznej spłaty do dnia ostatecznej spłaty określonej w umowie.

Dlatego, jeśli otrzymujecie decyzje z wypłatą prowizji w zaniżonej wysokości bądź decyzje odmowne w tym zakresie to nie jest nic nadzwyczajnego. Bardzo często różnica w zaniżeniu wynosi prawie połowę tego co bank winien zwrócić.

W takim wypadku pozostanie już tylko droga sądowa.
Jeśli masz problem z uzyskaniem zwrotu prowizji, zgłoś się do nas!
Kontakt: telefon: 604 800 301, e-mail: [email protected]

Sprawdź także:

Post thumbnail
9 marca 2022

Zwrot prowizji pobranej przez pośrednika.

Dotyczy zwłaszcza kredytów zawieranych z NEST Bank S.A. W wypadku spłacenia kredytu przed terminem, bank musi zwrócić częściowo otrzymaną prowizję. […]

Post thumbnail
7 kwietnia 2021

Zwrot prowizji pobranej przez pośrednika.

W wypadku spłacenia kredytu przed terminem bank musi zwrócić częściowo otrzymaną prowizję. A co z wynagrodzeniem pośrednika? W niektórych umowach kredytowych […]

Post thumbnail
8 listopada 2020

Odmowy banków w zakresie zwrotów prowizji.

Szanowni Państwo, w związku z zapytaniami naszych Klientów dotyczących stanowiska Banków w zakresie zwrotów prowizji w dzisiejszym poście zamieszczamy kilka […]

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy?

Skorzystaj z bezpłatnej rozmowy.