(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.defer=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-W3Z7Z6Q');
facebook icon
mail icon

+ 48 604 800 301

Sprzedaż wierzytelności dotyczącej zwrotu prowizji kilku firmom

26 sierpnia 2020

Post image

Szanowni Państwo,
w związku z faktem, iż w kilku sprawach okazało się, iż Klienci dokonali cesji wierzytelności z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu na rzecz naszej firmy, a które to wierzytelności zostały sprzedane także innym tego rodzaju firmom, chcielibyśmy stanowczo ostrzec przed takim działaniem.

O przedmiotowym fakcie dowiadujemy się dopiero po wytoczeniu powództwa w Sądzie. W kolejnej tego typu sprawie Bank zarzucił nam brak legitymacji i nieważność umowy cesji z racji tego, że Klient tą samą wierzytelność sprzedał innemu podmiotowi.

Podejrzewamy, że niektóre osoby uczyniły sobie z tego rodzaju sprzedaży źródło tymczasowego dochodu. Sprzedając taką wierzytelność kilku podmiotom takie osoby uzyskują środki pieniężne dotyczące tej samej wierzytelności.

Niemniej jednak takie działanie jest nieskuteczne i rodzi określone skutki prawne.

W takim wypadku każda kolejna umowa cesji jest nieskuteczna. Każdy kolejny podmiot po uzyskaniu informacji o cesji wierzytelności na rzecz innego podmiotu może od takiej umowy odstąpić. Wówczas Klient który otrzymał środki pieniężne w związku z zawartą umową cesji jest zobowiązany je zwrócić.

Nikt nie może przenieść więcej praw niż sam posiada.

W takim wypadku mamy do czynienia z przestępstwem oszustwa po stronie Klienta, który sprzedaje taką wierzytelność kilku podmiotom.

Takie działanie odradzamy, gdyż wówczas zarówno nasza firma jak i inne będą dochodzić zwrotu środków wypłaconych tytułem cesji wierzytelności wraz z ewentualnymi poniesionymi kosztami sądowymi którymi zostanie obciążony Cedent (podmiot skupujący taką wierzytelność).

Sprawdź także:

Post thumbnail
9 marca 2022

Zwrot prowizji pobranej przez pośrednika.

Dotyczy zwłaszcza kredytów zawieranych z NEST Bank S.A. W wypadku spłacenia kredytu przed terminem, bank musi zwrócić częściowo otrzymaną prowizję. […]

Post thumbnail
7 kwietnia 2021

Zwrot prowizji pobranej przez pośrednika.

W wypadku spłacenia kredytu przed terminem bank musi zwrócić częściowo otrzymaną prowizję. A co z wynagrodzeniem pośrednika? W niektórych umowach kredytowych […]

Post thumbnail
8 listopada 2020

Odmowy banków w zakresie zwrotów prowizji.

Szanowni Państwo, w związku z zapytaniami naszych Klientów dotyczących stanowiska Banków w zakresie zwrotów prowizji w dzisiejszym poście zamieszczamy kilka […]

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy?

Skorzystaj z bezpłatnej rozmowy.