blank

Dlaczego Banki nie respektują wyroku TSUE w sprawie zwrotu prowizji?

9 września 2020

Szanowni Państwo,
zapewne zastanawiacie się, dlaczego Banki, mimo korzystnego dla Klientów wyroku TSUE, nie dokonują rozliczenia prowizji w wypadku szybszej spłaty kredytu/pożyczki.

Z czego to wynika?

Celem rozwiania wątpliwości interpretacyjnych w zakresie szybszej spłaty kredytu czy pożyczki miał być wydany przez TSUE wyrok z dnia 11 września 2019 r., mówiący o tym, że Artykuł 16 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylającej dyrektywę Rady 87/102/EWG należy interpretować w ten sposób, że prawo konsumenta do obniżki całkowitego kosztu kredytu w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu obejmuje wszystkie koszty, które zostały nałożone na konsumenta”.

Jakie ma to przedłożenie na decyzje Banków?

W ocenie niektórych Banków udzielających kredytów czy też pożyczek powyższy wyrok wprowadził elementy nowości normatywnej. Oznacza to, że Bank, przed jego wydaniem nie mógł racjonalnie się spodziewać tego, że z Dyrektywy zostanie zrekonstruowana wskazana przez TSUE norma i sposób wykładni art. 16 ust. 1 Dyrektywy. Teoretycznie deklaratoryjne orzeczenie TSUE de facto zmieniło w tym zakresie stan prawny. Dopiero od chwili wydania wyroku TZUE, Bank może prawidłowo zdekodować normę i racjonalnie przewidzieć ekonomiczne skutki umowy kredytu zawieranej z Klientem oraz skutki przedterminowej spłaty.

W konsekwencji dokonana nowa wykładnia może mieć jedynie skutki pro futuro, kształtując treść obowiązków stron umów kredytu konsumenckiego zawartych po wydaniu wyroku.

Ponadto Banki twierdzą, iż zarówno w orzecznictwie TSUE jak i w doktrynie prawa przyjmuje się, że dyrektywy nie mogą co do zasady wywoływać skutku horyzontalnego, co oznacza, że wyłączona jest możliwość powoływania się przez podmioty prywatne na uprawnienia wynikające z dyrektywy nieterminowo luz niewłaściwie implementowanej w sporach między sobą.

Dlatego Banki nie znajdują podstaw do bezpośredniego zastosowania przepisu art. 16 ust, 1 Dyrektywy. Bezpośrednie stosowanie dyrektywy w takim przypadku nie powinno polegać na nałożeniu dodatkowych obowiązków.

Reasumując, to że TSUE wydał orzeczenie korzystne dla pożyczkobiorcy w danej sprawie, nie ma ono przełożenia na wszelkie sprawy związane ze zwrotem prowizji z tytułu udzielenia kredytu/pożyczki.

W naszej ocenie takie stanowisko jest błędne.

Mimo oporu Banków, Sądy opierają się na orzecznictwie TSUE i wyroki wydawane przez Sądy są korzystne dla Klientów.

Dlatego jeśli spłaciłeś/aś wcześniej kredyt czy pożyczkę i otrzymałeś/aś odmowę Banku skontaktuj się z nami.

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy?

Skorzystaj z bezpłatnej rozmowy.

Sprawdź także:

dłużnik ma prawo linia
blank
Krajowy Rejestr Zadłużonych – pytania i odpowiedzi

24 listopada 2021

Krajowy Rejestr Zadłużonych to nowy rejestr, który ma niedługo rozpocząć swoją działalność. Czym w ogóle […]

Zobacz więcej
blank
Unieważnienie umowy kredytowej czy odfrankowanie, co wybrać?

22 września 2021

Przełom lat dziewięćdziesiątych i wczesnych dwutysięcznych był okresem spod znaku franka szwajcarskiego. Banki rywalizowały w […]

Zobacz więcej
blank
Pomoc dla Frankowiczów

14 września 2021

Drodzy Klienci,w związku z licznymi zapytaniami w zakresie „kredytów frankowych”, poniżej krótka informacja, w czym […]

Zobacz więcej