blank

Nakaz zapłaty z Sądu elektronicznego z Lublina. Jak to działa?

16 marca 2022

Kochani, 

Wielokrotnie pytacie nas jak to jest z nakazami zapłaty doręczanymi przez Sąd Elektroniczny w Lublinie. Mianowice – czy są to faktycznie nakazy wydawane przez Sąd? Jaki jest termin zaskarżenia? Co należy podnieść w sprzeciwie? Dlaczego Sąd wydał nakaz bez przeprowadzenia rozpraw?

Dodatkowo wskazujecie, że nakazy te nie są przez nikogo podpisane i stanowią jedynie wydruki, z którymi nie trzeba nic robić oraz 

Nic bardziej mylnego. Są to takie same nakazy jak „normalnego” Sądu. 

Otóż, doręczony Wam nakaz zapłaty wywołuje takie same skutki jak nakaz zapłaty każdego innego Sądu. 

  1. Czyli musimy w terminie 14 dni złożyć sprzeciw. W innym wypadku taki nakaz się uprawomocni. 

Nakaz zapłaty zaś nie może być wydany, jeżeli: 

1) powód dochodzi roszczenia innego niż pieniężne; 

2) doręczenie pozwanemu nakazu miałoby nastąpić poza granicami kraju. 

  1. Czynności sądu, referendarza i przewodniczącego utrwalane są wyłącznie w systemie teleinformatycznym, a wytworzone w ich wyniku dane w postaci elektronicznej opatrywane są kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Czyli nie mamy pieczątki Sądu. 
  2. W przypadku braku podstaw do wydania nakazu zapłaty sąd umarza postępowanie.
  3. W tym postępowaniu dowodów nie dołącza się do pozwu!
  4. W przypadku wniesienia sprzeciwu sąd umarza postępowanie w zakresie, w którym nakaz zapłaty utracił moc.

Co dla Was najistotniejsze. 

Jeśli wnosimy sprzeciw w Waszym imieniu do Sądu Elektronicznego w Lublinie to Sąd umorzy postępowanie. Wówczas wierzyciel ponownie skieruje sprawę do Sadu ale dla Was właściwego. Wtedy otrzymacie ponownie nakaz zapłaty wraz z pozwem i załącznikami od którego znowu będzie trzeba wnieść sprzeciw. W takim wypadku prosimy aby zawsze takie dokumenty nam dosłać. Po umorzeniu postępowania w Sądzie elektronicznym w Lublinie, nie otrzymamy dalszych dokumentów z Sądu dla Was właściwego. 

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy?

Skorzystaj z bezpłatnej rozmowy.

Sprawdź także:

dłużnik ma prawo linia
blank
Upadłość konsumencka

23 marca 2022

Dziś chcemy przybliżyć Państwu możliwość uzyskania całkowicie nieodpłatnej analizy Państwa sytuacji finansowej oraz dokumentacji związanej […]

Zobacz więcej
blank
Zwrot prowizji pobranej przez pośrednika.

9 marca 2022

Dotyczy zwłaszcza kredytów zawieranych z NEST Bank S.A. W wypadku spłacenia kredytu przed terminem, bank […]

Zobacz więcej
blank
Ważne! Krótki poradnik dla osób które nigdy nie otrzymały sądowego orzeczenia.

21 lutego 2022

Kochani, W wypadku kiedy pierwszy raz dowiedzieliście się o sprawie dopiero od komornika bądź zajęciu […]

Zobacz więcej