blank

Pozew przeciwko windykacji. Przechodzimy do ataku!

27 grudnia 2017

W związku z ogromną ilością telefonów, zapytań i informacji o działaniach windykacji i tego jakie faktyczne i rzeczywiste czynności może podejmować firma windykacyjna przystępujemy do działania!

Musimy mieć na uwadze to, że osoby telefonujące do nas z różnego rodzaju firm windykacyjnych są dobrze przeszkolone. Wiedzą jak manipulować, skutecznie zastraszać, wywołać u Nas poczucie bezradności i wstydu, że dług nie został spłacony.

Wypytują wpierw o dane osobowe, pytają o nasza sytuację finansową, niekiedy współczują, a na koniec starają się Nam wcisnąć ugodę. O skutkach jej podpisania piszemy w wpisie „Skutki podpisania ugody – ku przestrodze!”.

Efekt – przyznałeś się do przedawnionego, nieudowodnionego, rzekomego długu!

W tym też czasie bombardują smsami, listami, wizytami, różnymi naklejkami na drzwiach, skrzynkach na listy. Dochodzi także do tego, że kontaktują się z rodziną czy znajomymi, wkładają szpilki czy plastelinę w zamki od drzwi.

Teraz my przechodzimy do działania!

Na takie zachowanie nie możemy sobie pozwolić. Teraz my będziemy pozywać firmy windykacyjne za działania ich pracowników.

Niewątpliwie czynności w postaci wezwania do zapłaty zadłużenia są dopuszczalne prawnie, a nawet wskazane przed wystąpieniem na drogę sądową, jednakże chodzi jednak o skalę tych działań, które przybierają znamiona „nękania” i tym samym stają się bezprawne.

Działanie nadmierne, nakierowane na zastraszenie dłużnika i zmierzające do wywarcia na nim silnej presji psychicznej, mające charakter przemocy emocjonalnej nie może być oceniane inaczej niż jako wadliwe.

Więcej o granicach działań windykacji piszemy we wpisie „Nie daj przekraczać granic windykatorom!”.

W danym wypadku trzeba powołać się na naruszenie dóbr osobistych w postaci wolności, spokoju i prywatności. Na pełną akceptację zasługuje zakwalifikowanie działań jako naruszających  prawo do prywatności przez wręcz złośliwe niepokojenie wysyłaniem masowo wiadomości SMS, wielokrotnym telefonowaniem i wysyłaniem korespondencji e – mail.

Zgodnie z art. 23 k.c. „dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania (…) pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach”. Ustawodawca wprowadza również środki ochronne zagrożonych i naruszonych dóbr osobistych, przewidując w art. 24 k.c., iż „ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, aby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny”. Z przytoczonej normy wynika, iż niemajątkowa ochrona dóbr osobistych uzależniona jest od wystąpienia dwóch przesłanek: zagrożenia lub naruszenia dobra osobistego oraz bezprawności zachowania prowadzącego do naruszenia dobra osobistego. Zaznaczyć należy, że przepis art. 24 k.c. wprowadza swego rodzaju domniemanie bezprawności – ciężar wykazania, że zagrożenie lub naruszenie dobra osobistego nie miało charakteru działania bezprawnego obciąża osobę, która dobro osobiste naruszyła.

Jeżeli jesteś zmęczony działaniami firm windykacyjnych, otrzymujesz setki telefonów i smsów, jesteś zastraszany wizytami windykatorów terenowych czy detektywów, postaramy się pomóc.

To co potrzebujemy od Ciebie, aby założyć im sprawę o zadośćuczynienie to:

1. Zrzut smsów otrzymywanych od firmy windykacyjnej na komputer z użyciem odpowiedniego programu.

2. Zrzut raportu połączeń z jakich windykatorzy kontaktują się z Tobą

Jeżeli taka sytuacja wystąpiła u Ciebie, to także:

3. Zdjęcia naklejek pozostawionych na drzwiach czy skrzynce na listy z informacją o konieczności spłaty zadłużenia.

4. Notatkę z interwencji Policji jeżeli taka interwencja miała miejsce.

5. Podanie ewentualnych świadków wizyt windykatorów czy osób z którymi windykatorzy się kontaktują odnośnie Twojej osoby.

Dokumenty prosimy przesłać wówczas w komplecie na nasz adres mailowy

Oczywiście czynności te muszą wystąpić w sposób uporczywy. Jednorazowy telefon czy wezwanie nie będzie podstawą do występowania z takim roszczeniem. 

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy?

Skorzystaj z bezpłatnej rozmowy.

Sprawdź także:

dłużnik ma prawo linia
blank
Krajowy Rejestr Zadłużonych – pytania i odpowiedzi

24 listopada 2021

Krajowy Rejestr Zadłużonych to nowy rejestr, który ma niedługo rozpocząć swoją działalność. Czym w ogóle […]

Zobacz więcej
blank
Unieważnienie umowy kredytowej czy odfrankowanie, co wybrać?

22 września 2021

Przełom lat dziewięćdziesiątych i wczesnych dwutysięcznych był okresem spod znaku franka szwajcarskiego. Banki rywalizowały w […]

Zobacz więcej
blank
Pomoc dla Frankowiczów

14 września 2021

Drodzy Klienci,w związku z licznymi zapytaniami w zakresie „kredytów frankowych”, poniżej krótka informacja, w czym […]

Zobacz więcej