blank

„ULTIMO CZY KOMORNIK?” – celowe wprowadzanie w błąd w celu uzyskania spłaty wierzytelności

24 lipca 2018

Ostatnimi czasy otrzymujemy od Państwa informację o pismach przesyłanych przez firmę Ultimo S.A., zatytułowanych „Ultimo czy komornik?”. Firma nakłania do spłaty ratalnej zadłużenia i jednocześnie informuje, że jeżeli spłata zostanie dokonana to sprawa pozostanie na etapie polubownym, w przeciwnym razie zostanie skierowana do komornika. W rzeczywistości takie działanie firmy windykacyjnej stanowi groźbę skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego i wprowadza klienta w błąd, sugerując, że jeśli nie spełni zobowiązania w postaci spłaty wierzytelności to sprawą zajmie się komornik. Takie działanie firmy ULTIMO S.A. stanowi praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.  Pomimo przyjętej formy, pismo to stanowi groźbę i ma na celu wymuszenie spłaty wierzytelności, poprzez wzbudzenie strachu, poczucia winy i niepokoju. Spółka stosując takie działania stara się wywrzeć presję celem uzyskania środków finansowych.

Wielokrotnie informowaliśmy Państwa, o tym że środki podejmowane przez firmy windykacyjne i fundusze sekurytyzacyjne w ramach działań windykacyjnych są bezprawne i wkraczają w sferę dóbr osobistych. Działania te polegają m.in. na grożeniu sankcjami oraz wprowadzaniem w błąd oraz wykorzystywaniem niewiedzy konsumentów.

Czy komornik może wszcząć egzekucje?

Podstawową kwestią jest fakt, że zanim sprawa trafi na drogę postępowania egzekucyjnego musi odbyć się postępowanie sądowe. Jeżeli wierzyciel, czyli w tym przypadku Ultimo nie skierował pozwu do sądu i nie został wydany prawomocny nakaz zapłaty (następnie opatrzony w klauzulę wykonalności) to nie ma tytułu wykonawczego, a w konsekwencji komornik nie może wszcząć egzekucji.

Co w przypadku nie podpisania ugody?

Mogą Państwo być spokojni – sprawa nie zostanie skierowana do komornika. W pierwszej kolejności wierzyciel musi złożyć pozew do Sądu o zapłatę. Następnie Sąd doręczy Państwu nakaz zapłaty, od którego można się odwołać w terminie 14 dni. Często zobowiązania są już przedawnione, dlatego sprawy takie są do wygrania i nie grozi Państwu egzekucja komornicza. Dopiero w momencie, gdyby nie złożyli Państwo sprzeciwu od nakazu zapłaty i nakaz by się uprawomocnił, wierzyciel miałby prawo wystąpić do Sądu z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności. W przypadku gdyby Sąd przychylił się do wniosku i nadał klauzulę, wierzyciel miałby pełne prawo do skierowanie sprawy do komornika.

Tytuł pisma kierowanego przez ULTIMO stanowi wprowadzenie w błąd konsumenta, z tego względu iż wywołuje to mylne wyobrażenie dotyczące treści pisma oraz grożących za niepodpisanie ugody sankcji czynności prawnej – konsument podpisując ugodę nie ma wiedzy, o tym że w istocie dokonuje niekorzystnego oświadczenia woli. W tym miejscu przypominamy o niepodpisywaniu żadnych ugód z firmą windykacyjną! O wszystkich negatywnych skutkach podpisania ugody pisaliśmy już w poście: Skutki podpisania ugody – ku przestrodze! W skrócie –  podpisanie ugody przerywa bieg przedawnienia, który biegnie od początku, a co za tym idzie tracą Państwo jeden z najważniejszych argumentów, który może zostać podniesiony w postępowaniu sądowym. W ocenie konsumenta pod wpływem tak sformułowanej groźby, podpisanie ugody stanowi jedyną szansę na uniknięcie komornika. Firma ULTIMO S.A. usiłuje uzyskać podstępem oświadczenie oraz nakłonić do podpisania niekorzystnej w skutkach ugody, nie informując w żaden sposób o grożących konsekwencjach. Jeżeli otrzymają Państwo takie pismo, prosimy nie podpisywać ugody oraz uspokajamy, że nie grozi Państwu komornik.

Jeżeli otrzymali Państwo takie pismo i mają Państwo związane z tym pytania zapraszamy do kontaktu.

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy?

Skorzystaj z bezpłatnej rozmowy.

Sprawdź także:

dłużnik ma prawo linia
blank
Krajowy Rejestr Zadłużonych – pytania i odpowiedzi

24 listopada 2021

Krajowy Rejestr Zadłużonych to nowy rejestr, który ma niedługo rozpocząć swoją działalność. Czym w ogóle […]

Zobacz więcej
blank
Unieważnienie umowy kredytowej czy odfrankowanie, co wybrać?

22 września 2021

Przełom lat dziewięćdziesiątych i wczesnych dwutysięcznych był okresem spod znaku franka szwajcarskiego. Banki rywalizowały w […]

Zobacz więcej
blank
Pomoc dla Frankowiczów

14 września 2021

Drodzy Klienci,w związku z licznymi zapytaniami w zakresie „kredytów frankowych”, poniżej krótka informacja, w czym […]

Zobacz więcej