blank

Upadłość konsumencka po zmianach

27 stycznia 2021

Często otrzymujemy od Państwa pytania dotyczące możliwości ubiegania się o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej, dlatego dziś omówimy tę instytucję z uwzględnieniem ostatnich zmian z marca 2020 r.

Cel upadłości konsumenckiej

Ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oraz właściwe postępowanie upadłościowe ma dwa równorzędne cele:

  1. całkowite oddłużenie osoby fizycznej,
  2. spłatę wierzycieli.

Całkowite oddłużenie zachodzi na skutek:

  • spłaty wierzycieli dokonanej na podstawie planu spłaty ustalanego przez Sąd na okres od 3 do 7 lat,
  • warunkowego umorzenia zobowiązań na okres 5 lat – gdy na chwilę obecną możliwości majątkowe i finansowe nie pozwalają na ustalenie planu spłaty wierzycieli, z uwagi na zbyt niskie dochody dłużnika, ale sytuacja ta może się zmienić w ciągu tych właśnie 5 lat i wtedy Sąd może zadecydować o podjęciu postępowania i ustaleniu planu spłaty wierzycieli,
  • całkowitego umorzenia zobowiązań – Sąd umarza wszelkie zobowiązania dłużnika.

W praktyce oznacza to, że po zakończeniu właściwego postępowania upadłościowego dłużnik jest wolny od zadłużeń i nie ma już żadnych wierzycieli i zobowiązań.  

Kto może ubiegać się o upadłość ?

  • osoba fizyczna,
  • przedsiębiorca, który prowadzi/ł działalność gospodarczą.

Warunki ogłoszenia upadłości

Do tej pory, aby móc ubiegać się o upadłość konsumencką konieczne było spełnienie szeregu przesłanek, które wynikały wprost z ustawy Prawo upadłościowe – dłużnik nie mógł prowadzić działalności gospodarczej w ostatnich 10 latach przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, dłużnik nie mógł doprowadzić do swojej niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, ile czasu upłynęło od zaciągnięcia ostatniego zobowiązania (Sąd badał czy dłużnik nadal doprowadza do dalszego stanu niewypłacalności).

Z korzyścią dla osób zadłużonych warunki uzyskania upadłości zmieniły się wraz z nowelizacją ustawy Prawo upadłościowe.

Obecnie na etapie badania wniosku o ogłoszenie upadłości jedynym wymogiem, który Sąd będzie brał pod uwagę jest stan niewypłacalności osoby zadłużonej. Sąd sprawdzi jak wysokie jest zadłużenie i czy osoba zadłużona utraciła zdolność do realizowania spłat istniejących wymagalnych zobowiązań.

 Informacja ta ma istotne znaczenie – aby móc starać się o upadłość musi występować stan niewypłacalności, czyli stan, w którym dłużnik nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, czyli dłużnik nie ma na spłatę kolejnych rat pożyczek czy kredytów. Tutaj należy mieć na uwadze, że jeśli kwota zadłużenia nie jest wysoka, a osoba zadłużona osiąga stosunkowo dobre dochody, to Sąd może stwierdzić, że osoba ta jest w stanie we własnym zakresie spłacić wierzycieli gospodarując comiesięcznie kwoty na ten cel.  Zbyt mała kwota powoduje, że nie ma stanu niewypłacalności i Sąd nie ogłosi takiej upadłości.

Bezpłatna konsultacja

Jeżeli chcieliby Państwo, abyśmy pomogli bezpłatnie ocenić czy kwalifikują się Państwo do ubiegania się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej to zapraszamy do kontaktu

  • mailowo pod adresem: biuro@dluznikmaprawo.pl
  • za pośrednictwem formularza umieszczonego na naszej stronie internetowej  http://dluznikmaprawo.pl/
  • na Facebooku Stowarzyszenia Dłużnik Ma Prawo

Przebywam na kwarantannie / Nie mam możliwości wyjścia z domu, a potrzebuję pomocy prawnej w zakresie upadłości konsumenckiej. Co robić?

Jeżeli potrzebna jest Państwu pomoc bądź porada prawna, aby uniknąć bezpośredniego kontaktu, rekomendujemy kontakt telefoniczny, a następnie przesłanie dokumentów mailem lub pocztą. Jeśli chcą Państwo przestrzegać obecnych zasad ostrożności, informujemy, że pomożemy wszystko załatwić zdalnie za pośrednictwem internetu, bez konieczności wychodzenia z domu oraz przesyłania listów. Jeżeli nie mają Państwo komputera i skanera, mogą Państwo przesłać otrzymane dokumenty np. w formie zdjęć zrobionych telefonem, albo poprosić kogoś bliskiego o pomoc w tym zakresie.

Na wszelkie Państwa pytania odpowiadamy na bieżąco w godzinach pracy Stowarzyszenia.

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy?

Skorzystaj z bezpłatnej rozmowy.

Sprawdź także:

dłużnik ma prawo linia
blank
Krajowy Rejestr Zadłużonych – pytania i odpowiedzi

24 listopada 2021

Krajowy Rejestr Zadłużonych to nowy rejestr, który ma niedługo rozpocząć swoją działalność. Czym w ogóle […]

Zobacz więcej
blank
Unieważnienie umowy kredytowej czy odfrankowanie, co wybrać?

22 września 2021

Przełom lat dziewięćdziesiątych i wczesnych dwutysięcznych był okresem spod znaku franka szwajcarskiego. Banki rywalizowały w […]

Zobacz więcej
blank
Pomoc dla Frankowiczów

14 września 2021

Drodzy Klienci,w związku z licznymi zapytaniami w zakresie „kredytów frankowych”, poniżej krótka informacja, w czym […]

Zobacz więcej