blank

Upadłość konsumencka – praktyczne wskazówki

25 listopada 2019

Często otrzymujemy od Państwa pytania dotyczące powyższego, dlatego dziś chcielibyśmy Państwu przybliżyć instytucję upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zwanej krótko upadłością konsumencką.

Cel upadłości konsumenckiej

Ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oraz właściwe postępowanie upadłościowe pozwala na całkowite oddłużenie osoby fizycznej na skutek spłaty bądź umorzenia zobowiązań. W praktyce oznacza to, że po zakończeniu postępowania dłużnik jest wolny od zadłużeń i nie ma już żadnych wierzycieli.

upadłość konsumencka ustawa, wniosek, przepisy

Kto może ubiegać się o upadłość ?

Aby móc ubiegać się o upadłość konsumencką trzeba spełnić szereg przesłanek, które wynikają wprost z ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 498, 912, 1495, 1655, 1802, 2089).

Poniżej znajdują się pytania, które pomogą ustalić, czy kwalifikują się Państwo do ogłoszenia upadłości:

• Czy prowadzili Państwo działalność gospodarczą w ostatnich 10 latach?

Sąd analizując wniosek będzie badał z jakiego powodu zadłużenie powstało, jeżeli będzie to związane z prowadzoną działalnością, to wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie będzie mógł zostać uwzględniony, ponieważ osoby prowadzące firmę powinny w pierwszej kolejności złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa.

• Czy mają Państwo wspólność majątkową lub mieszkanie?

Ogłoszenie upadłości będzie wiązało się z daleko idącymi konsekwencjami w zakresie majątku wspólnego.

• Jak wysokie jest zadłużenie ?

 Informacja ta ma istotne znaczenie – aby móc starać się o upadłość musi występować stan niewypłacalności, czyli stan, w którym dłużnik nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Zbyt mała kwota powoduje, że nie ma stanu niewypłacalności i Sąd nie ogłosi takiej upadłości.

• Kiedy po raz ostatni zaciągnęli Państwo pożyczkę? Czy obecnie zaciągają Państwo nowe zobowiązania?

Sąd będzie badał czy nadal doprowadzają Państwo do dalszego stanu niewypłacalności.

Na co przeznaczane były pieniądze z kredytów, które nie zostały spłacone?

Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, np. wiedząc, że nie będzie w stanie spłacić pożyczek, dalej je zaciągał.  

Pomagamy głównie w regionie kujawsko-pomorskim, jeżeli uda się Państwu odpowiedzieć na powyższe pytania i chcieliby Państwo, abyśmy pomogli bezpłatnie ocenić czy kwalifikują się Państwo do ubiegania się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej to zapraszamy do kontaktu.

Telefon: +48 604 800 301
E-mail: biuro@dluznikmaprawo.pl

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy?

Skorzystaj z bezpłatnej rozmowy.

Sprawdź także:

dłużnik ma prawo linia
blank
Krajowy Rejestr Zadłużonych – pytania i odpowiedzi

24 listopada 2021

Krajowy Rejestr Zadłużonych to nowy rejestr, który ma niedługo rozpocząć swoją działalność. Czym w ogóle […]

Zobacz więcej
blank
Unieważnienie umowy kredytowej czy odfrankowanie, co wybrać?

22 września 2021

Przełom lat dziewięćdziesiątych i wczesnych dwutysięcznych był okresem spod znaku franka szwajcarskiego. Banki rywalizowały w […]

Zobacz więcej
blank
Pomoc dla Frankowiczów

14 września 2021

Drodzy Klienci,w związku z licznymi zapytaniami w zakresie „kredytów frankowych”, poniżej krótka informacja, w czym […]

Zobacz więcej