blank

Ważne! Krótki poradnik dla osób które nigdy nie otrzymały sądowego orzeczenia.

21 lutego 2022

Kochani,

W wypadku kiedy pierwszy raz dowiedzieliście się o sprawie dopiero od komornika bądź zajęciu rachunku bankowego to musimy ustalić dlaczego wcześniej nie otrzymaliście żadnego orzeczenia z Sądu. Skoro działa komornik to znaczy, że musiał być wydany na Was jakiś nakaz zapłaty bądź wyrok. Komornik nie uruchamia egzekucji bez orzeczenia Sądu. Co więcej komornik nie ma informacji z czego wynika zadłużenie.

W większości wypadków jest to Sąd Rejonowy Lublin – Zachód. nr tel. do Sądu to 81 535 07 45 ( końcówki aż do 49 )

Zasada jest taka, że najpierw firma windykacyjna, która odkupi dług bądź też Bank czy firma pożyczkowa aby przekazać sprawę do komornika, musi w pierwszej kolejności skierować sprawę do Sądu celem uzyskania orzeczenia na swoją rzecz. Wówczas po wpłynięciu sprawy, Sąd wydaje nakaz zapłaty. Taki nakaz jest wysłany do strony pozwanej, która ma 14 dni na złożenie sprzeciwu.

Brak złożenia sprzeciwu dopiero wtedy skutkuje skierowaniem sprawy do komornika.  

W pierwszej kolejności musicie ustalić od komornika ( wynika to też z tego pisma ) na podstawie jakiego orzeczenia komornik prowadzi egzekucję ( Sąd i sygnatura sprawy ).

Następnie należy zatelefonować do Sądu z prośbą o wskazanie kiedy dane orzeczenie było do Was wysłane, na jaki adres i czy ktoś tą przesyłkę odebrał czy było podwójne awizo. Jeżeli się okaże, że w sprawie był wydany nakaz zapłaty ale został wysłany na inny, błędny czy nieaktualny adres to wówczas można wystosować do Sądu wniosek o ponowne doręczenie tego orzeczenia z przedłożeniem dokumentacji świadczącej o zmianie adresu. Może to być akt notarialny, umowa najmu, zmiana adresu w dowodzie, świadectwa pracy, PITy, rachunki, oświadczenia świadków itp.

Jeżeli Sąd uwzględni taki wniosek to wówczas ponownie doręczy nakaz zapłaty, a egzekucja wtedy musi zostać umorzona. Sąd wyda postanowienie o uchyleniu klauzuli wykonalności nadanej nakazowi zapłaty.

Od doręczonego ponownie nakazu zapłaty wnosimy w terminie 14 dni sprzeciw i sprawa wraca do ponownego rozpoznania. Sąd wyda nowy wyrok. Oczywiście musimy pamiętać, iż Sąd będzie się opierał na stanie faktycznym oraz terminach przedawnienia na chwilę pierwotnego wniesienia sprawy do Sądu przez wierzyciela.

Jeżeli u Was zachodzi taka sytuacja to jak najbardziej jesteśmy w stanie  Wam pomóc w odkręceniu takiej sprawy. Być może uda się sprawę wygrać w całości i co więcej odzyskać pobrane przez komornika środki.

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy?

Skorzystaj z bezpłatnej rozmowy.

Sprawdź także:

dłużnik ma prawo linia
blank
Upadłość konsumencka

23 marca 2022

Dziś chcemy przybliżyć Państwu możliwość uzyskania całkowicie nieodpłatnej analizy Państwa sytuacji finansowej oraz dokumentacji związanej […]

Zobacz więcej
blank
Nakaz zapłaty z Sądu elektronicznego z Lublina. Jak to działa?

16 marca 2022

Kochani,  Wielokrotnie pytacie nas jak to jest z nakazami zapłaty doręczanymi przez Sąd Elektroniczny w […]

Zobacz więcej
blank
Zwrot prowizji pobranej przez pośrednika.

9 marca 2022

Dotyczy zwłaszcza kredytów zawieranych z NEST Bank S.A. W wypadku spłacenia kredytu przed terminem, bank […]

Zobacz więcej