(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.defer=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-W3Z7Z6Q');
facebook icon
mail icon

+ 48 604 800 301

Jak chwilówki „przycinają” na kosztach

3 listopada 2017

Post image

W dzisiejszym poście postaramy się przedstawić kilka pozycji, w których firmy pożyczkowe nabijają swoich Klientów w dodatkowe, często niczym nieuzasadnione koszty.

W swoich umowach owe firmy  stosuje tak zwaną opłatę przygotowawczą, dodatkową opłatę przygotowawczą, opłatę administracyjną, prowizję, ubezpieczenie czy koszty obsługi pożyczki w domu.

1.I tak –  opłaty te ( opłata przygotowawcza, administracyjna, prowizja ), kalkulowane są na różnym poziomie dla różnych kwot pożyczki.

Opłaty te obejmować mają poniesione przez stronę firmę pożyczkową koszty czynności związanych z przygotowaniem umowy pożyczki, do których przykładowo należy koszt obsługi dostarczenia i podpisania umowy u klienta i badanie zdolności klienta do spłaty pożyczki. Firma pożyczkowa w większości nie potrafi podać w jaki sposób dokonywała weryfikacji zdolności kredytowej swojego Klienta ani też, że poniosła z tego tytułu jakiekolwiek koszty.

Dodatkowo wskazać należy, iż opłaty te dla tych samych kwot pożyczki, ale dla różnych okresów spłaty, ustalane są także na różnym poziomie. Przygotowanie przez spółkę umowy pożyczki następować powinno w każdym przypadku na tych samych zasadach. Nie można pobierać tych opłat w różnych kwotach! Powinny istnieć zryczałtowane opłaty, uzależnione od nakładu pracy, jaki jest potrzebny do przygotowania umowy.

Nawet nie jest wiadomym czym różni się np. opłata przygotowawcza od dodatkowej opłaty przygotowawczej.

Czynnością przygotowawczą z całą pewnością jest również przygotowanie samego dokumentu umowy. Biorąc pod uwagę fakt, iż tego typu umowy są sporządzane na stosowanym przez firmę pożyczkową wzorcu umownym koniecznym jest jedynie jego uzupełnienie o kolejny nr ewidencyjny umowy, aktualną datę, dane Klienta, kwotę udzielonej pożyczki oraz harmonogram spłaty. Czynności tych nie sposób uznać za pracochłonne i wobec tego nie uzasadniają obciążeniem swoich Klientów tak wysoką opłatą przygotowawczą czy prowizją.

2. Dalej mamy koszt obsługi pożyczki w domu – opłata za obsługę pożyczki w domu pobierana jest w całości niezależnie od okresu wykonywania przez firmę obsługi pożyczki w domu. W rzeczywistości opłata za obsługę domową różni się nawet przy takiej samej kwocie pożyczki w zależności od okresu spłaty określanego przykładowo w tygodniach, kiedy to wysokość kwotowa raty obliczana jest w wymiarze tygodniowym.

Wobec  powyższego nie jest wiarygodne twierdzenie, że przewidywana liczba wizyt w domu klienta nie ma wpływu na wysokość opłaty albowiem firma pożyczkowa ustalając wysokość opłaty uwzględnia przynajmniej taką liczbę wizyt jaka wynika z harmonogramu cotygodniowych spłat pożyczki, nie jest natomiast istotna rzeczywista ilość wizyt odbytych przez przedstawiciela. Jeśli zaś opłatę za obsługę pożyczki w domu kształtuje się w istocie w oparciu o zakładaną ilość wizyt przedstawiciela w domu klienta stanowiących wykonywanie usługi odbioru pożyczki w domu, to nie wykorzystanie danej usługi w związku ze spłaceniem przez konsumenta zobowiązania przed terminem ustalonym w umowie pożyczki, implikować powinno, zwrot wartości niewykorzystanego świadczenia. Jeśli natomiast opłata za obsługę pożyczki w domu nie zostanie obniżona o wartość niewykorzystanego świadczenia oznaczać to będzie , że firma pożyczkowa zatrzymuje część opłaty nie realizując świadczenia wzajemnego co stanowi naruszenie zasady ekwiwalentności świadczeń.

Poza tym firma pożyczkowa często nie potrafi udowodnić, że opłata za obsługę pożyczki w domu jest ekwiwalentna do świadczenia wzajemnego niezależnie od ilości wizyt przedstawiciela spółki w celu odbioru rat pożyczki. Nie wykazują uzasadnionych kosztów składających się na wartość opłaty za obsługę pożyczki w domu i nie potrafią udowodnić, że w każdym przypadku, włącznie z sytuacją przedterminowej spłaty zobowiązania przez konsumenta, ponosi identyczne koszty związane z obsługą pożyczki w domu.

3. Podobnie w zakresie kosztów ubezpieczenia. W związku z ustaleniem, że opłata za tą usługę jest skorelowana z okresem spłaty pożyczki, przekładającym się na ilość rat, jak również wysokością pożyczki, należy również uznać, że w przypadku kiedy usługa przestaje być wykonywana, brak jest uzasadnienia dla ostatecznego rozliczenia zawartej umowy w sposób przewidziany w zawartej umowie pożyczki. Postanowienie takie kształtuje prawa i obowiązki nacechowane dysproporcją polegającą na tym, że przedsiębiorca jest uprawniony do pobrania i zatrzymania składki ubezpieczeniowej za okres przypadający po wygaśnięciu zobowiązania, a więc za okres, w którym ryzyko niespłacenia udzielonej pożyczki poprzez wcześniejszą spłatę ustało i zbędna stała się ochrona ubezpieczeniowa.

Częstym jest, że firmy pożyczkowe, nie przedkładają nawet w sprawach kierowanych po Sądu, umów ubezpieczenia, w związku z czym trudno przyjąć, że w ogóle takie ubezpieczenie obowiązywało.

Zastrzeżenie, że składka ubezpieczeniowa jest pobierana w całości niezależnie od okresu świadczenia ochrony ubezpieczeniowej rażąco narusza interesy konsumenta i jest sprzeczne z dobrymi obyczajami

To jest tylko kilka wskazówek na co powinniśmy zwracać uwagę przy zawarciu umowy szybkiej pożyczki.

Często, przy skutecznym złożeniu sprzeciwu, wskazane powyżej koszty, a w konsekwencji żądaną przed Sądem kwotę można zminimalizować nawet o połowę.

Sprawdź także:

Post thumbnail
26 października 2023

Firmy windykacyjne – jak działają i jak z nimi walczyć

W sytuacji, gdy wierzyciel nie jest w stanie wyegzekwować długów od dłużnika, chcąc odzyskać swoje należności i pozbyć się problemu, […]

Post thumbnail
9 lutego 2023

Jak wygląda proces ubiegania się o upadłość konsumencką?

W przypadku braku możliwości spłaty zadłużenia oraz zaistnienia określonych okoliczności możemy ubiegać się o upadłość konsumencką. Podstawą jest złożenie odpowiedniego […]

Post thumbnail
21 lutego 2022

Ważne! Krótki poradnik dla osób które nigdy nie otrzymały sądowego orzeczenia.

Kochani, W wypadku kiedy pierwszy raz dowiedzieliście się o sprawie dopiero od komornika bądź zajęciu rachunku bankowego to musimy ustalić […]

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy?

Skorzystaj z bezpłatnej rozmowy.