(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.defer=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-W3Z7Z6Q');
facebook icon
mail icon

+ 48 604 800 301

Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym. Jak chronić się przed pozwem z weksla?

28 marca 2018

Post image

Czym jest nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym?
I przede wszystkim – co może zrobić dłużnik po jego otrzymaniu?
Jak złożyć zarzuty od nakazu z weksla? O tym w poniższym artykule!

Czym jest postępowanie nakazowe?

Postępowanie nakazowe to szczególny rodzaj postępowania procesu cywilnego, skutkujący wydaniem nakazu zapłaty. Uzyskane tą drogą orzeczenie sądu ma szczególną moc –  nie wymaga nadawania mu klauzuli wykonalności. W postępowaniu nakazowym dochodzić można wyłącznie roszczeń pieniężnych, w tym długów za niezapłacone rachunki, niespłacone w terminie pożyczki i kredyty czy nawet zobowiązania prywatne w formie pożyczek. Do wydania nakazu zapłaty niezbędne są jednoznaczne dowody w postaci niezapłaconych faktur VAT, rachunków za wykonane usługi czy umów pożyczek.

Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym – czym jest?

Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym jest jednym z dwóch, obok nakazu w postępowaniu upominawczym, rodzajów nakazów zapłaty, jakie może wydać sąd. Zastosowanie nakazu zapłaty jest szczególnie korzystne dla wierzyciela – pozwala mu bowiem szybko i tanio wyegzekwować dochodzoną należność. Dodatkowo, nakaz w postępowaniu nakazowym wydany na podstawie weksla stanowi tytuł zabezpieczenia. Oznacza to, że na jego podstawie komornik może ściągnąć zasądzone pieniądze od dłużnika i przekazać je do depozytu sądowego do czasu wydania wyroku.

Dostałem nakaz zapłaty – co robić?

Nakaz zapłaty jest metodą wyjątkowo skuteczną dla powodów. W większości wypadków, pozwani kontaktują się z wierzycielami w celu spłaty zadłużenia. Sporym ryzykiem dla dłużników obarczone jest szczególnie podpisywanie weksli in blanco. Składając podpis pod dokumentem, którego posiadacz sam może wypełnić kwotę zobowiązania oraz miejsce i czas jego spełnienia może skutkować obciążeniem dłużnika poważnymi kosztami.

Otrzymałeś nakaz zapłaty, ale masz świadomość, że roszczenie jest bezpodstawne, uległo przedawnieniu lub doszło już do spłaty zobowiązania? Dysponujesz dowodami przemawiającymi za nieważnością weksla? Nie czekaj – złóż wniosek ze sprzeciwem od nakazu zapłaty.

Uwaga! Niezaskarżenie nakazu zapłaty skutkuje jego uprawomocnieniem.

Zarzuty od nakazu z weksla – w jakim terminie wnieść?

Dłużnik, który otrzymał nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym na podstawie weksla, ma prawo do złożenia zarzutów od tego nakazu. Czas na wykazanie, że należność z weksla nie przysługuje jego posiadaczowi, wynosi dwa tygodnie od daty doręczenia nakazu pozwanemu. W tym celu powinien on złożyć w sądzie, który wydał nakaz zapłaty, stosowne pismo.

O czym pamiętać wnosząc zarzuty od nakazu?

Pozwany dłużnik zobowiązany jest wskazać na piśmie, czy zaskarża całość czy też jedynie część nakazu. Wymagane jest również przedstawienie wszystkich okoliczności faktycznych i dowodów na potwierdzenie zarzutów.

Co istotne, jeżeli zarzuty zostaną wniesione przez pozwanego po terminie, nie zostaną właściwie opłacone lub też nie zostaną uzupełnione zgodnie z wezwaniem sądu, ten może je odrzucić. To z kolei skutkować będzie uprawomocnieniem się nakazu zapłaty.

Jakie zarzuty można wnieść od nakazu z weksla?

Pozwany, czyli dłużnik, może wnieść od nakazu szereg zarzutów. Do najpopularniejszych z nich należą:

Ile kosztują zarzuty od nakazu zapłaty?

Wniesienie zarzutów od nakazu w postępowaniu nakazowym wiąże się z koniecznością uiszczenia przez pozwanego ¾ wysokości kosztów sądowych. Powód opłaca pozostałe ¼ kosztów. Na ogół opłata sądowa za złożenie pozwu wynosi 5% wartości przedmiotu sporu.

Istnieje możliwość wnioskowania do sądu o ograniczenie bądź zwolnienie z opłaty kosztów sądowych, co powoduje jednak wydłużenie postępowania. Warto przy tym pamiętać, że nakaz od weksla staje się wykonalny już po dwóch tygodniach od jego doręczenia.

Sprzeciw od nakazu zapłaty – wzór

Złożenie właściwie wypełnionego formularza sprzeciwu to dla pozwanego szansa na uniknięcie przykrych konsekwencji prawnych.

Wzór formularza sprzeciwu od nakazu zapłaty dłużnik pobrać może:

Jak wypełnić sprzeciw od nakazu zapłaty, by ustrzec się błędów formalnych? Zapraszamy do lektury poświęconego mu artykułu, jaki znaleźć można pod tym adresem.

W razie wszelkich problemów ze sporządzeniem sprzeciwu zachęcamy do kontaktu.

Sprawdź także:

Post thumbnail
26 października 2023

Firmy windykacyjne – jak działają i jak z nimi walczyć

W sytuacji, gdy wierzyciel nie jest w stanie wyegzekwować długów od dłużnika, chcąc odzyskać swoje należności i pozbyć się problemu, […]

Post thumbnail
9 lutego 2023

Jak wygląda proces ubiegania się o upadłość konsumencką?

W przypadku braku możliwości spłaty zadłużenia oraz zaistnienia określonych okoliczności możemy ubiegać się o upadłość konsumencką. Podstawą jest złożenie odpowiedniego […]

Post thumbnail
21 lutego 2022

Ważne! Krótki poradnik dla osób które nigdy nie otrzymały sądowego orzeczenia.

Kochani, W wypadku kiedy pierwszy raz dowiedzieliście się o sprawie dopiero od komornika bądź zajęciu rachunku bankowego to musimy ustalić […]

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy?

Skorzystaj z bezpłatnej rozmowy.