blank

Profi Credit – opłaty przewyższające pożyczoną kwotę

14 sierpnia 2018

Profi Credit Polska S.A. jest firmą oferującą pozabankowe pożyczki gotówkowe działającą od wielu lat na polskim rynku. O pożyczkę mogą ubiegać się klienci indywidualni, nawet jeśli nie posiadają stałego zatrudnienia  – firma na żadnym etapie procesu udzielania pożyczki nie weryfikuje zdolności majątkowej i pożyczkowej potencjalnych klientów oraz nie bada czy są oni w stanie spłacać raty w oszacowanej wysokości.

Nowa pożyczka bez wiedzy dłużnika

Profi Credit w umowach podpisywanych z klientami często umieszczało postanowienia, zgodnie z którymi pożyczkodawca wypłacał klientom kolejne pożyczki, pomimo tego, że nigdy nie składali Oni wniosków o następną pożyczkę. W konsekwencji kwoty te były wypłacane bez wiedzy klientów, a dodatkowo bez zbadania czy klientów w ogóle będzie stać na ich spłacanie. Klienci dowiadywali się o nowych pożyczkach dopiero, gdy otrzymywali wezwania do zapłaty, co było dla nich ogromnym zaskoczeniem. Po wielu skargach i interwencji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów firma zaprzestała wypłat pożyczek bez wiedzy konsumentów, ale należy mieć na uwadze, że niektóre z umów podpisywanych wcześniej nadal obowiązują.

Umowa pożyczki a ubezpieczenie na życie.

Trikiem stosowanym przez firmę Profi Credit jest udzielanie pożyczki, jednakże pod warunkiem równoczesnego zakupu ubezpieczenia na wypadek śmierci.  Firma stosuje zabieg mnożenia kosztów pożyczki – do kwoty pożyczki dolicza także koszt ubezpieczenia. Jak się okazuje, koszt ubezpieczenia nierzadko przewyższa samą kwotę udzielonej pożyczki. Znaczna część składki pobieranej z tytułu ubezpieczenia jest przekazywana Profi Credit jako wynagrodzenie za obsługę polisy, co w rzeczywistości oznacza, że jej celem nie jest zabezpieczenie interesów dłużnika, a jedynie powiększenie zysków. Tak wysokie opłaty za ubezpieczenie, przewyższające kwoty udzielonej pożyczki w istocie stanowią naruszenie dobrych obyczajów.

Warto również zwrócić uwagę, że często pożyczkodawca żąda zapłaty całości składki ubezpieczeniowej oraz odsetek w maksymalnej wysokości, nawet gdy umowa została rozwiązana wcześniej z powodu niespłacania rat. W rzeczywistości koszt ubezpieczenia powinien być proporcjonalny do czasu trwania umowy, a składki oraz odsetki powinny być  niższe w momencie krótszego niż umówiony czasu trwania stosunku zobowiązaniowego. Jest to działanie rażąco naruszające interesy konsumenta i sprzeczne z dobrymi obyczajami. Również zasady ustalania wysokości składek ubezpieczeniowych nie są jasne, firma w umowie nie przedstawia rzetelnej kalkulacji kosztów. W konsekwencji określenie wysokiej opłaty ubezpieczenia przy stosunkowo niewielkiej wysokości odsetek ma na celu wywołanie wrażenia, że rzeczywisty koszt pożyczki jest niewielki.

Co to jest opłata aranżacyjna i czym różni się od prowizji?

Opłata aranżacyjna, nazywana również opłatą przygotowawczą, czyli prowizja za uruchomienie kredytu jest opłatą jednorazową, niezwiązaną w ogóle z czasem trwania pożyczki, oprócz tego jest to świadczenie bezzwrotne,  związane z samym faktem zawarcia umowy. Opłata ta jest warunkiem koniecznym, bez spełnienia którego umowa pożyczki nie będzie zrealizowana.

W rzeczywistości ma charakter identyczny jak klasyczna prowizja, a więc stanowi wynagrodzenie pożyczkodawcy za świadczenie usług związanych bezpośrednio z zawarciem, przygotowaniem i obsługą pożyczki. Postanowienia umowy pożyczki nie są uzgadniane indywidualnie z klientem, który nie ma żadnego wpływu na treść umowy. Profi Credit korzysta z wzorów umów. Absurdem jest więc pobieranie dodatkowym opłat za przygotowanie umowy, skoro identyczna umowa jest stosowana do wszystkich klientów, zmieniają się jedynie dane personalne.

W konsekwencji Profi Credit po raz kolejny mnoży koszty pożyczki, robiąc to w zawoalowany sposób.

Czy należy bać się windykatorów?

Ostatnimi czasy doszły nas słuchy o nasilonych działaniach windykacyjnych firmy Profi Credit. Do naszych klientów dzwonią przedstawiciele działu windykacji i przekazują im nieprawdziwe informację, np. informując, że tocząca się sprawa w sądzie jest już przegrana, nakłaniając w ten sposób do zapłaty należności, podczas gdy sprawa nadal się toczy i do tej pory nie została rozstrzygnięta! Są to działania nierzetelne i nie powinny mieć nigdy miejsca. Dlatego apelujemy o nieuleganie namowom windykatorów, ponieważ jedynie prawomocne orzeczenie sądu rozstrzyga ostatecznie sprawę.

W przypadku problemów z zadłużeniem w przedmiotowej firmie, prosimy o kontakt z naszym Stowarzyszeniem.

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy?

Skorzystaj z bezpłatnej rozmowy.

Sprawdź także:

dłużnik ma prawo linia
blank
Krajowy Rejestr Zadłużonych – pytania i odpowiedzi

24 listopada 2021

Krajowy Rejestr Zadłużonych to nowy rejestr, który ma niedługo rozpocząć swoją działalność. Czym w ogóle […]

Zobacz więcej
blank
Unieważnienie umowy kredytowej czy odfrankowanie, co wybrać?

22 września 2021

Przełom lat dziewięćdziesiątych i wczesnych dwutysięcznych był okresem spod znaku franka szwajcarskiego. Banki rywalizowały w […]

Zobacz więcej
blank
Pomoc dla Frankowiczów

14 września 2021

Drodzy Klienci,w związku z licznymi zapytaniami w zakresie „kredytów frankowych”, poniżej krótka informacja, w czym […]

Zobacz więcej