blank

Przedawnienie długu – jak liczyć termin?

25 października 2017

Każdego dnia otrzymujemy kilkanaście telefonów z zapytaniami jak dokładnie liczyć termin przedawnienia roszczenia i ile on wynosi.

Wynika to nie tylko z różnych informacji zamieszczonych w serwisach społecznościowych, ale także z działania firm windykacyjnych, świadomie wprowadzających Klientów w błąd. Przedstawiciele owych firm twierdzą, że kupiony przez nich dług się nie przedawnia bądź liczą sobie termin przedawnienia od daty kiedy dany dług kupili od poprzedniego wierzyciela. Wskazują także różne terminy jak 5, 10 czy więcej lat co oczywiście jest w ich interesie, aby zdezorientowany dłużnik, nastraszony tym, że minie długi okres zanim się dług przedawni, podpisuje grzecznie ugodę.

Otóż spieszymy z odpowiedzią.

Zgodnie z art. 118 kodeksu cywilnego „jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczejtrzy lata„.

Czyli już we wskazanym przepisie mamy odpowiedź. 3 lata!

Co to jest natomiast świadczenie okresowe?

Świadczenia okresowe polegają na powtarzającym się w regularnych odstępach przez czas trwania stosunku prawnego dawaniu pewnej ilości pieniędzy lub rzeczy oznaczonych rodzajowo, które jednak nie składają się na z góry określoną co do wielkości całość. Roszczeniami o świadczenia okresowe, podlegającymi 3-letniemu przedawnieniu, są przede wszystkim roszczenia o zapłatę rentczynszów oraz odsetek.

Trzyletni ogólny termin przedawnienia odnosi się do roszczeń „związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej„. Trzyletniemu terminowi z art. 118 KC podlegają roszczenia przysługujące osobom prowadzącym działalność gospodarczą i mające związek z prowadzoną przez uprawnionego działalnością gospodarczą. Momentem istotnym dla oceny istnienia tego związku jest chwila powstania roszczenia. Chodzi przede wszystkim o roszczenia powstałe w wyniku czynności prawnych dokonanych w ramach działalności gospodarczej. I tutaj właśnie mamy roszczenia związane z udzieleniem pożyczek czy kredytów.

Od kiedy ten termin 3 – letni liczymy?

Ogólnie rzecz ujmując, 3 lata liczymy od daty kiedy roszczenie stało się wymagalne, czyli 3 lata od daty wypowiedzenia umowy pożyczki tudzież kredytu. Co istotne – po wypowiedzeniu umowy kredytowej przedawnienie rat wymagalnych przed wypowiedzeniem umowy będzie liczyło się od ich wymagalności ( daty kiedy przypadał termin jej płatności ), natomiast raty niewymagalne przed wypowiedzeniem, a które stały się natychmiast wymagalne po wypowiedzeniu kredytu będą przedawniały się po upływie trzech lat od wypowiedzenia umowy kredytowej.

Trzeba także dodać, iż fakt kupna Waszego długu przez firmę windykacyjną nie ma żadnego znaczenia na bieg terminu przedawnienia, nawet w wypadku gdy było prowadzone postępowanie egzekucyjne przez komornika sądowego, o ile było ono prowadzone na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego.  Tutaj nadal liczymy 3 lata od daty wypowiedzenia umowy.

Takie stanowisko zostało wyrażone w orzeczeniu Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy – Izba Cywilna uchwałą z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie o sygn. akt: III CZP 29/16 stwierdził, że nabywca wierzytelności niebędący bankiem nie może powoływać się na przerwę biegu przedawnienia spowodowaną wszczęciem postępowania egzekucyjnego na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności. Takie też stanowisko zostało następnie potwierdzone w kolejnej Uchwale Sądu Najwyższego  z 9 czerwca 2017 r., sygn. akt III CZP 17/17).

W związku z powyższym, jeżeli firma windykacyjny twierdzi inaczej, proszę nie dać się nabrać. Oni działają w swoim, a nie Waszym interesie! 

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy?

Skorzystaj z bezpłatnej rozmowy.

Sprawdź także:

dłużnik ma prawo linia
blank
Krajowy Rejestr Zadłużonych – pytania i odpowiedzi

24 listopada 2021

Krajowy Rejestr Zadłużonych to nowy rejestr, który ma niedługo rozpocząć swoją działalność. Czym w ogóle […]

Zobacz więcej
blank
Unieważnienie umowy kredytowej czy odfrankowanie, co wybrać?

22 września 2021

Przełom lat dziewięćdziesiątych i wczesnych dwutysięcznych był okresem spod znaku franka szwajcarskiego. Banki rywalizowały w […]

Zobacz więcej
blank
Pomoc dla Frankowiczów

14 września 2021

Drodzy Klienci,w związku z licznymi zapytaniami w zakresie „kredytów frankowych”, poniżej krótka informacja, w czym […]

Zobacz więcej