blank

Zwrot środków od komornika – kiedy to możliwe?

5 kwietnia 2021

Są sytuacje w naszym życiu, że zmieniamy adres zamieszkania (wyprowadzamy się z domu rodzinnego, przeprowadzamy, wyjeżdżamy za granicę itp.). Niekiedy zostawiamy za sobą jakieś nieuregulowane sprawy. Zapominamy o poinformowaniu banku, firmy pożyczkowej o zmianie naszego adresu. W takich sytuacjach możemy zostać niemile zaskoczeni. Nagle pojawi się komornik sądowy, blokując nasz rachunek bankowy czy też wypłatę.

Co w takiej sytuacji zrobić? Jak się bronić?

W pierwszej kolejności musimy ustalić, dlaczego wcześniej nie otrzymaliśmy żadnego orzeczenia z Sądu. Dlaczego zostaliśmy zaskoczeni. Zasada jest taka, że najpierw firma windykacyjna (czy to fundusz, który odkupił dług, bank czy też firma pożyczkowa) musi skierować sprawę do Sądu celem uzyskania orzeczenia na swoją rzecz. Wówczas po wpłynięciu sprawy, Sąd co do zasady wydaje orzeczenie w postaci nakazu zapłaty. Taki nakaz jest wysłany do strony pozwanej, która ma 14 dni na złożenie sprzeciwu od daty jego doręczenia. Brak złożenia sprzeciwu skutkuje następnie skierowaniem sprawy do komornika sądowego, który wszczyna postępowanie egzekucyjne. 

Kiedy znalazłeś/aś się w takiej sytuacji to możesz podjąć następujące działania:

W pierwszej kolejności musisz ustalić od komornika (wynika to też z tego pisma), na podstawie jakiego orzeczenia sądowego komornik prowadzi egzekucję. Potrzebna jest informacja, jaki Sąd prowadził sprawę i jaka jest sygnatura sprawy (Np. VI Nc-e 1243/20, I Nc 1234/20).

Następnie należy zatelefonować do Sądu z prośbą o wskazanie kiedy dane orzeczenie zostało do Was wysłane, na jaki adres i czy ktoś tę przesyłkę odebrał, czy było podwójne awizo. Jeżeli się okaże, że w sprawie było wydane orzeczenia, ale zostało wysłane na inny, błędny czy nieaktualny adres to wówczas można wystosować wniosek o ponowne doręczenie tego orzeczenia z przedłożeniem dokumentacji świadczącej o zmianie adresu.

Jeżeli Sąd uwzględni nasz wniosek o ponowne, skutecznie doręczenie takiego orzeczenia to wówczas ponownie doręczy owe orzeczenie wraz z pozwem i załącznikami. Wtedy też Sąd wyda postanowienie o uchyleniu klauzuli wykonalności nadanej takiemu orzeczeniu. Po otrzymaniu dokumentów mamy 14 dni na złożenie sprzeciwu oraz mamy możliwość wystąpienia do komornika o umorzenie postępowania egzekucyjnego.

Musimy pamiętać, iż samo złożenie sprzeciwu czy też wniosku do komornika nie kończy sprawy. Złożenie sprzeciwu skutkuje tym, że sprawa będzie na nowo rozpoznana. W takim wypadku wszelkie środki, jakie pobrał komornik na swoją rzecz oraz przekazał wierzycielowi przez czas trwania postępowania egzekucyjnego winny zostać zwrócone.

Niekiedy jednak firmy windykacyjne bronią się przed takim zwrotem, uzasadniając to prawidłowo wszczętym postępowaniem egzekucyjnym. Natomiast to, że firma podała błędny czy nieaktualny adres jest winą klienta.

Jeśli znalazłeś/aś się w takiej sytuacji to skontaktuj się z nami. Pomożemy w odkręceniu sprawy i uzyskamy zwrot pobranych środków.

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy?

Skorzystaj z bezpłatnej rozmowy.

Sprawdź także:

dłużnik ma prawo linia
blank
Jak zabezpieczyć się przed pozwem ze strony firmy windykacyjnej?

14 kwietnia 2021

W niniejszym artykule chcielibyśmy wskazać jakie czynności powinniśmy podjąć, aby skutecznie bronić się przed firmą […]

Zobacz więcej
blank
Zwrot prowizji pobranej przez pośrednika.

7 kwietnia 2021

W wypadku spłacenia kredytu przed terminem bank musi zwrócić częściowo otrzymaną prowizję. A co z […]

Zobacz więcej
blank
Nie otrzymałeś/aś orzeczenia Sądu? Postaramy się „odkręcić sprawę”.

9 lutego 2021

Jak to możliwe? Kiedy pierwszy raz dowiadujemy się o jakimkolwiek zadłużeniu dopiero od komornika bądź […]

Zobacz więcej