(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.defer=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-W3Z7Z6Q');
facebook icon
mail icon

+ 48 604 800 301

Dlaczego komornik dalej prowadzi egzekucję na rzecz T-Mobile pomimo, że dług kupiła firma BEST?

26 listopada 2018

Post image

Pisaliśmy już o tym co powinni Państwo zrobić, gdy niespodziewanie dowiedzą się Państwo o prowadzeniu postepowania egzekucyjnego przez Komornika. Małe przypomnienie tutaj: Masz komornika, a nie wiedziałeś o żadnej sprawie. Polecamy również lekturę artykułu dotyczącego sprzedaży wierzytelności przysługujących Bankowi wynikających z BTE, który znajdą Państwo tu: Zmiana wierzyciela, czyli kiedy komornik musi zakończyć egzekucję.

Sprzedaż długów T-Mobile firmie BEST

Dziś chcemy zwrócić Państwa uwagę na stosowaną przez spółkę T-Mobile Polska praktykę. Firma ta w 2016 r. oraz w 2017 r. rozpoczęła masową sprzedaż przysługujących im wierzytelności funduszom inwestycyjnym BEST na podstawie umów sprzedaży wierzytelności, z uwagi na to że często nie udawało się jej uzyskać spłaty ciążących na klientach zobowiązań . W praktyce oznacza to, że na skutek takiej sprzedaży T-Mobile Polska przestaje być wierzycielem, w miejsce którego wchodzi firma BEST. Zmiana wierzyciela natomiast prowadzi do sytuacji, kiedy zobowiązanie nie może być dalej egzekwowane.

Obowiązki pierwotnego wierzyciela po sprzedaży długu

Muszą Państwo wiedzieć, że z chwilą dokonania sprzedaży wierzytelności, nowy wierzyciel ma obowiązek Was o tym poinformować. Wówczas, z chwilą sprzedaży takiego długu, poprzedni wierzyciel, winien wystąpić do komornika z wnioskiem o umorzenie egzekucji. Jest to konieczne, gdyż z chwilą dokonania cesji wierzytelności, taki podmiot nie jest już właścicielem takiego długu.

Dochodzą nas jednak słuchy, że T-Mobile Polska w wielu przypadkach nie dopełniło tego obowiązku i pomimo że formalnie dług należy już do firmy BEST, nierzadko komornik nadal kontynuuje ściąganie należności. W ten sposób tworzy się patologiczna sytuacja, w której od dłużnika dwóch wierzycieli rości sobie prawa do tej samej wierzytelności. Natomiast podkreślić należy, że T-Mobile Polska po sprzedaży długu nie jest już stroną postępowania, a więc nie może dochodzić spłaty wierzytelności. Sprzedaż wierzytelności powoduje, że wystawiony wcześniej tytuł egzekucyjny traci podstawę prawną, a nadaną mu klauzulę wykonalności sąd powinien uchylić.

Nasi klienci, których spotkała wyżej opisana sytuacja, nie wiedzieli nawet o cesji wierzytelności, pomimo że obowiązek powiadomienia klientów ciążył na T-Mobile Polska. Często o przedmiotowej sprawie dowiadywali się dopiero z pisma komornika sądowego. W wielu przypadkach egzekucja na rzecz pierwotnego wierzyciela nadal trwa, pomimo że formalnie wierzycielem jest już fundusz.

Stanowisko w opisanej sprawie zajął także Sąd Najwyższy, wskazując, że „zbycie wierzytelności objętej tytułem wykonawczym jest równoznaczne z wygaśnięciem zobowiązania w rozumieniu artykułu 840 paragraf 1 punkt 2 kpc między wierzycielem, który na swoją rzecz uzyskał tytuł wykonawczy, a wskazanym w tym tytule dłużnikiem”.

Czy w takiej sytuacji mogą jeszcze Państwo cokolwiek zrobić?

W sytuacji, gdy dowiedzieli się Państwo o cesji wierzytelności z zawiadomienia bądź od komornika, a pomimo tego nadal należność ściągana jest na rzecz T-Mobile Polska mogą się Państwo bronić, podążając poniższym schematem:

Jak sporządzić powództwo przeciwegzekucyjne?

Jeśli spotkała Cię podobna sytuacja i potrzebujesz pomocy w sporządzeniu pisma do T-Mobile Polska S.A. bądź powództwa przeciwegzekucyjnego skontaktuj się z nami!
Prześlij na nasz adres otrzymane zawiadomienie o cesji wierzytelności bądź dokumenty od komornika dotyczące tej sprawy, jeśli takie posiadasz.

Wystąpimy w Twoim imieniu do spółki T-Mobile Polska z wnioskiem o zwrócenie się do komornika sądowego o umorzenie egzekucji z uwagi na zajście zdarzenia powodującego niemożność egzekucji, tj. zmianę wierzyciela.

Pamiętaj pierwotny wierzyciel nie może już popierać postępowania egzekucyjnego, po tym jak sprzedał dług! Komornik musi umorzyć egzekucję! Jeżeli tego nie zrobi, wystąpimy do Sądu z powództwem przeciwegzekucyjnym.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu!

Sprawdź także:

Post thumbnail
26 października 2023

Firmy windykacyjne – jak działają i jak z nimi walczyć

W sytuacji, gdy wierzyciel nie jest w stanie wyegzekwować długów od dłużnika, chcąc odzyskać swoje należności i pozbyć się problemu, […]

Post thumbnail
9 lutego 2023

Jak wygląda proces ubiegania się o upadłość konsumencką?

W przypadku braku możliwości spłaty zadłużenia oraz zaistnienia określonych okoliczności możemy ubiegać się o upadłość konsumencką. Podstawą jest złożenie odpowiedniego […]

Post thumbnail
21 lutego 2022

Ważne! Krótki poradnik dla osób które nigdy nie otrzymały sądowego orzeczenia.

Kochani, W wypadku kiedy pierwszy raz dowiedzieliście się o sprawie dopiero od komornika bądź zajęciu rachunku bankowego to musimy ustalić […]

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy?

Skorzystaj z bezpłatnej rozmowy.